Course syllabus ENT - Entrepreneurship (ŠAVŠ - Sklad předmětů)

     Czech          English          

Název:
Entrepreneurship
Semestr:
-- obsah této položky nebyl definován --
Garant předmětu: doc. Ing. Tomáš Krabec, Ph.D., MBA
Garantující pracoviště:
Předpoklady pro zápis:
žádné
Dotace hodin:
prezenční, 2/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 0/16 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Typ studia předmětu:
normální
Forma výuky:
přednáška, cvičení
Způsob ukončení: zkouška (6 kreditů)
Cíl předmětu:
Předmět je vyučován pouze v anglickém jazyce. Sylabus naleznete v záložce "Angličtina".
 
Výukové metody:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Obsah předmětu:
V této jazykové variantě není obsah předmětu vložen.
 
Výstupy předmětu:
Po úspěšném absolvování předmětu student:
 
-
Aplikuje moderní analytické metody pro posouzení růstového potenciálu nové firmy nebo projektu
-Definuje vhodnou právní formu a financování projektu
-Identifikuje klíčová rizika spojená s projektem
-
Vyjádří kvalifikovaná doporučení pro exit strategii a předinvestiční a postinvestiční valuaci
-
Vytvoří podnikatelský nápad a posoudí jeho ekonomický smysl

Metody výuky a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
Přímá výuka
     Účast na přednáškách
48 h
0 h
Samostudium
     Průběžná příprava na přímou výuku
18 h
0 h
     Zpracování samostatné (seminární) práce
88 h
0 h
     Příprava na závěrečný test14 h0 h
Celkem
168 h
0 h
 
Požadavky na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
Aktivita na přednáškách/cvičeních/seminářích
30 %
0 %
Vypracování semestrální práce
30 %0 %
Prezentace
10 %0 %
Absolvování závěrečné ústní zkoušky
30 %
0 %
Celkem
100 %
0 %
 
Způsob hodnocení:
žádné
 
Podpora distančních forem studia:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Literatura:
Základní:
HISRICH, -- PETERS, J. Entrepreneurship.: Starting, developing and managing a new enterprise. Richard D. Irwin, INC., 1995. 650 s. ISBN 0-256-14147-9.

Doporučená:
Allen, K.: Launching New Ventures: An Entrepreneurial Approach. Houghton Mifflin, 4th Edition.
Business Week
Financial Times
Fortune
Kawasaki, G.: Art of the Start Penguin Group Publishing USA. 2004
Sloan, J., Sloan, R.: Start Up Nation: Open for Business .Doubleday. 2005
The Economist
www.damodaran.com
www.forbes.com/entrepreneurs/
www.startupjournal.com
www.startupnation.com

Studijní plány:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vyučován v období:
Vyučující předmětu:
Vyučován v jazyce: čeština, angličtina
Místo výuky:
Mladá Boleslav


Poslední změnu provedl Ing. Aleš Kutín dne 31. 8. 2015.

Type of output: