Sylabus předmětu OBS - Obstarávání - nákup (ŠAVŠ - ZS 2019/2020)

     Čeština          Angličtina          

Název:
Obstarávání - nákup
Semestr:
ZS 2019/2020
Garant předmětu:
Garantující pracoviště:
Katedra marketingu a managementu (ŠAVŠ)
Předpoklady pro zápis:
Dotace hodin: prezenční, 0/3 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Typ studia předmětu:
normální
Forma výuky: cvičení
Způsob ukončení:
zkouška (4 kredity)
Cíl předmětu:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Výukové metody: -- obsah této položky nebyl definován --
 
Obsah předmětu:
1.
Overview of Procurement Process and Value Chain (dotace 0/0)
2.
Sourcing (dotace 0/0)
 
a.
a. Cost and value strategies
b. Selection
c. International issues

3.
Value Analysis, Needs Analysis (dotace 0/0)
4.
Quality, Quantity (dotace 0/0)
5.
Risk Analysis (dotace 0/0)
6.Pricing (dotace 0/0)
7.
Inventory Management (dotace 0/0)
8.
Services and Technology (dotace 0/0)
9.
Performance Measurement (dotace 0/0)
10.
Contracts and Negotiation (dotace 0/0)
11.
Future Directions (dotace 0/0)
12.
Reserve (dotace 0/0)
 
Výstupy předmětu:
-- obsah této položky nebyl definován --
Metody výuky a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
Druh
Prezenční studium
Celkem
0 h
 
Požadavky na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Aktivita na přednáškách/cvičeních/seminářích35 %
Vypracování semestrální práce
35 %
Absolvování závěrečného testu
30 %
Celkem100 %
 
Způsob hodnocení:
žádné
 
Podpora distančních forem studia:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Literatura:
Základní:
Jazyk výuky: Angličtina
KASHIWAGI, D. -- MORLODGE, R. -- SMITH, A. Building Procurement. Oxford: Blackwell Publishing Ltd, 2006. 330 s. ISBN 0-632-06466-8.
BAILY, P. -- FARMER, D. Procurement Priciples and Management . 10. vyd. Anglie: Prentice Hall Press, 2008. ISBN 978-0-273-71379-1.

Studijní plány:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vyučován v období:
 (a starší)
Vyučující předmětu:
doc. Ing. Pavel Štrach, Ph.D. et Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
prof. Sharon Thach, PhD. (cvičící, zkoušející)
Vyučován v jazyce: angličtina
Místo výuky:
Mladá Boleslav


Poslední změnu provedl Mgr. Luděk Švejdar dne 12. 9. 2019.

Typ výstupu: