Course syllabus OBS - Obstarávání - nákup (ŠAVŠ - Sklad předmětů)

     Czech          English          

Název: Obstarávání - nákup
Semestr: -- obsah této položky nebyl definován --
Garant předmětu: doc. Ing. Pavel Štrach, Ph.D. et Ph.D.
Garantující pracoviště: Katedra marketingu a managementu (ŠAVŠ)
Předpoklady pro zápis: Marketing
Dotace hodin: prezenční, 0/3 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 0/16 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Typ studia předmětu: normální
Forma výuky: cvičení
Způsob ukončení: zkouška (4 kredity)
Cíl předmětu:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Výukové metody: -- obsah této položky nebyl definován --
 
Obsah předmětu:
1.Overview of Procurement Process and Value Chain (dotace 0/0)
2.Sourcing (dotace 0/0)
 
a.a. Cost and value strategies
b. Selection
c. International issues

3.Value Analysis, Needs Analysis (dotace 0/0)
4.Quality, Quantity (dotace 0/0)
5.Risk Analysis (dotace 0/0)
6.Pricing (dotace 0/0)
7.Inventory Management (dotace 0/0)
8.Services and Technology (dotace 0/0)
9.Performance Measurement (dotace 0/0)
10.Contracts and Negotiation (dotace 0/0)
11.Future Directions (dotace 0/0)
12.Reserve (dotace 0/0)
 
Výstupy předmětu:
-- obsah této položky nebyl definován --
Metody výuky a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studiumKombinované studium
Celkem0 h0 h
 
Požadavky na ukončení:
DruhPrezenční studiumKombinované studium
Aktivita na přednáškách/cvičeních/seminářích35 %0 %
Vypracování semestrální práce35 %0 %
Absolvování závěrečného testu30 %0 %
Celkem100 %0 %
 
Způsob hodnocení:
žádné
 
Podpora distančních forem studia:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Literatura:
Základní:
Jazyk výuky: Angličtina
KASHIWAGI, D. -- MORLODGE, R. -- SMITH, A. Building Procurement. Oxford: Blackwell Publishing Ltd, 2006. 330 s. ISBN 0-632-06466-8.
BAILY, P. -- FARMER, D. Procurement Priciples and Management . 10th vyd. Anglie: Prentice Hall Press, 2008. ISBN 978-0-273-71379-1.

Studijní plány:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vyučován v období: ZS 2019/2020   (a starší)
Vyučující předmětu: doc. Ing. Pavel Štrach, Ph.D. et Ph.D. (garant)
Vyučován v jazyce: angličtina
Místo výuky: Mladá Boleslav


Poslední změnu provedl doc. Ing. Pavel Štrach, Ph.D. et Ph.D. dne 17. 5. 2019.

Type of output: