Course syllabus AAU-1 - Angličtina pro akademické účely - modul 1 (ŠAVŠ - ZS 2019/2020)

     Czech          English          

Název: Angličtina pro akademické účely - modul 1
Semestr: ZS 2019/2020
Garant předmětu: Ioana Giurgiu, M.A.
Garantující pracoviště: Katedra jazykové přípravy a interkulturních kompetencí (ŠAVŠ)
Předpoklady pro zápis: ne Státní bakalářská zkouška
Dotace hodin: prezenční, 0/4 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Typ studia předmětu: normální
Forma výuky: cvičení
Způsob ukončení: klasifikovaný zápočet (4 kredity)
Cíl předmětu:
The aim of the course is to develop the skills that students need for their academic study programmes in English. Not only will students be equipped with the specialist vocabulary and language they require but also key academic skills such as listening to lectures, speaking in seminars, note-taking, summarizing, and writing an argumentative essay.
 
Výukové metody: The content of the course will be introduced and practiced during the lessons and additional self-study tasks will be assigned mainly as homework an clarified later in class.

The key skills and language are enhanced by real life practice situations in class. Writing skills are practiced mainly through home assignments.
 
Obsah předmětu:
1.The business of business (dotace 3/7)
 
a.General vocabulary with different meanings in the business context.
b.Note-taking skills
c.Articles (grammar)
d.Business writing - general guidelines
e.The structure of businesses and types of businesses

2.People and Markets (dotace 5/3)
 
a.Marketing terms and related vocabulary
b.Advertising techniques - group discussion and brainstorming
c.Prepositions (grammar)
d.Dictionary skills (transferable skills)

3.Economics in the Modern World (dotace 4/6)
 
a.Common words used in Economics with different meanings from common English
b.Ways of describing graphs and trends
c.Conditional sentences (1, 2, 3, mixed - grammar)
d.Pronunciation practice (language skills)
e.Giving effective presentations

4.Evaluation and assessment (dotace 0/6)
 
a.Midterms, tests, coursework

 
Výstupy předmětu:
Po úspěšném absolvování předmětu student:
 
-Will communicate clearly and concisely in English orally at a professional and academic level using appropriate language constructions, formats and register to suit the purpose and audience
-Will compile, formulate and produce correctly written and spoken business and academic texts
-Will critically evaluate, judge, justify, and support an argument
-Will recall, identify, define, and recognize specific subject vocabulary and grammar without error

Metody výuky a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studium
Přímá výuka
     Účast na přednáškách48 h
     Konzultace s vyučujícím (kombinovaná forma studia)5 h
Samostudium
     Průběžná příprava na přímou výuku10 h
     Příprava na průběžné hodnocení4 h
     Zpracování samostatné (seminární) práce4 h
     Zpracování prezentace6 h
     Příprava na závěrečný test10 h
     Příprava na závěrečnou ústní zkoušku4 h
Jiná zátěž5 h
Celkem96 h
 
Požadavky na ukončení:
DruhPrezenční studium
Aktivita na přednáškách/cvičeních/seminářích5 %
Vypracování semestrální práce20 %
Prezentace25 %
Absolvování průběžného testu (testů)10 %
Absolvování závěrečného testu40 %
Celkem100 %
 
Způsob hodnocení:
The requirements for a successful completion of the course are:

* active participation (meaning not simple attendance but actual involvement in class) - 5%
* progressive assessment (aimed at vocabulary and skills, evaluated through mini tasks throughout the semester) - 20%
* term paper (argumentative essay on a topic related to the units covered throughout the module) - 40%
* presentation (essay defense) - 25%
* mid term paper (focused mainly on assessing the grasp and use of the taught vocabulary and grammar) - 10%

IMPORTANT!
The midterm test must be passed successfully (min 60%) to be able to submit the term paper!
 
Podpora distančních forem studia:
Materials will be made available soon in Moodle and on-line in AIS. For more information please contact your class teacher or the course supervisor.
 
Literatura:
Základní:
MCCARTER, S. -- DE CHAZAL, E. Oxford EAP - A course in English for Academic Purposes. Oxford, UK: Oxford University Press, 2012. 240 s. ISBN 978-0-19-400176-2.
MCARTHY, M. -- HEWINGS, M. Cambridge Academic English. Cambridge, UK: Cambridge University Press, 2012. 176 s.
ROBERTS, M. English for Economics in Higher Education Studies. REading, UK: Garnet Publishing, 2012. 140 s. ISBN 978-1-85964-448-5.
Jazyk výuky: Angličtina
WALKER, C. -- HARVEY, P. English for Business Studies in Higher Education Studies. Reading: Garnet Publishing, 2008. 132 s. ISBN 978-1-8596-4936-7.
COMFORT, J. -- SAVAGE, A. -- HICK, S. Basic Technical English. Oxford: Oxford University Press, 2001. 90 s. ISBN 0-19-457382-6.
BRIEGER, N. -- POHL, A. Technical English.: Vocabulary and grammar. Summertown Publisting, 2002. 152 s. ISBN 1-902741-76-5.
CORBALLIS, T. -- JENNINGS, W. English for Management Studies in Higher Education Studies, Course Book. UK: Garnet Education, 2009. 137 s. ISBN 978-1-859-64440-9.

Doporučená:
MICHAEL J, W. Study Skills in English. Cambridge, UK: Cambridge University Press, 2004. 208 s. ISBN 978-0-521-53385-0.

Studijní plány:
B-PEMI Podniková ekonomika a manažerská informatika, prezenční forma, počáteční období ZS 2019/2020
B-PM Průmyslový management, prezenční forma, počáteční období ZS 2019/2020
B-EMEN Ekonomika a management, prezenční forma, počáteční období ZS 2019/2020
B-EMCZ Ekonomika a management, prezenční forma, počáteční období ZS 2019/2020
B-EMCZ Ekonomika a management, prezenční forma, počáteční období ZS 2019/2020
 
Vyučován v období: LS 2018/2019, ZS 2018/2019, LS 2017/2018, ZS 2017/2018, LS 2016/2017, ZS 2016/2017   (a starší)
Vyučující předmětu: Ioana Giurgiu, M.A. (cvičící, garant, zkoušející)
David Hoeflaak, MSc (cvičící, zkoušející)
Gabriele Simone Schürmann, MBA (cvičící, zkoušející)
Vyučován v jazyce: čeština, angličtina
Místo výuky: Mladá Boleslav, Praha


Poslední změnu provedl Mgr. Luděk Švejdar dne 10. 5. 2019.

Type of output: