Course syllabus BCE - Bakalářská práce (ŠAVŠ - ZS 2018/2019)


     Czech          English          


Název: Bakalářská práce
Semestr: ZS 2018/2019
Garant předmětu: Mgr. Petr Šulc
Garantující pracoviště: ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA o.p.s.
Předpoklady pro zápis: ne Státní bakalářská zkouška
Dotace hodin: prezenční, 0/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 0/8 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Typ studia předmětu: normální
Forma výuky: cvičení
Způsob ukončení: zápočet (10 kreditů)
Cíl předmětu:
Cílem předmětu je vypracování BP práce studentem pod odborným vedením příslušného vedoucího BP.
 
Výukové metody: Semináře a konzultace s vedoucím bakalářské práce
 
Obsah předmětu:
V této jazykové variantě není obsah předmětu vložen.
 
Výstupy předmětu:
-- obsah této položky nebyl definován --
Metody výuky a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studiumKombinované studium
Přímá výuka
     Konzultace s vedoucím závěrečné práce (DP, BP)8 h8 h
Samostudium
     Vyhledávání, hodnocení a zpracování informací (DP, BP)100 h100 h
     Příprava a provedení prezentace závěrečné práce (DP, BP)12 h12 h
     Průběžné zpracovávání závěrečné práce (DP, BP)160 h160 h
Celkem280 h280 h
 
Požadavky na ukončení:
DruhPrezenční studiumKombinované studium
Celkem0 %0 %
 
Způsob hodnocení:
zápočet
Podmínky k udělení zápočtu:
1. Aktivní spolupráce s vedoucím BP a plnění jím zadávaných dílčích úkolů.
2. Vložení BP do AIS předepsaným způsobem v předepsaném termínu.
 
Podpora distančních forem studia:
Směrnice pro vypracování závěrečné práce
 
Literatura:
Základní:
Jazyk výuky: Čeština
TICHÁ, M. -- A KOLEKTIV. Průvodce psaním závěrečných prací (nejen pro ekonomy). 1. vyd. Ostrava: Sokrates, 2013. ISBN 978-80-86572-77-2.

Studijní plány:
B-EM-FM Podniková ekonomika a finanční management, kombinovaná forma, počáteční období ZS 2015/2016
B-EM-EOE Podniková ekonomika a management obchodu, prezenční forma, počáteční období ZS 2015/2016
B-EM-FM Podniková ekonomika a finanční management, prezenční forma, počáteční období ZS 2015/2016
B-EM-EO Podniková ekonomika a management obchodu, prezenční forma, počáteční období ZS 2015/2016
B-EM-PEPLK Podniková ekonomika a řízení provozu, logistiky a kvality, kombinovaná forma, počáteční období ZS 2015/2016
B-EM-EO Podniková ekonomika a management obchodu, kombinovaná forma, počáteční období ZS 2015/2016
B-EM-PEPLK Podniková ekonomika a řízení provozu, logistiky a kvality, prezenční forma, počáteční období ZS 2015/2016
 
Vyučován v období: LS 2017/2018, ZS 2017/2018, LS 2016/2017, ZS 2016/2017, LS 2015/2016, ZS 2015/2016   (a starší)
Vyučující předmětu: Mgr. Petr Šulc (garant)
Vyučován v jazyce: čeština, angličtina
Místo výuky: Mladá Boleslav


Poslední změnu provedl Mgr. Luděk Švejdar dne 16. 3. 2018.

Type of output: