Course syllabus BCE - Bakalářská práce (ŠAVŠ - ZS 2018/2019)


     Czech          English          


Název: Bakalářská práce
Semestr: ZS 2018/2019
Garant předmětu: Mgr. Petr Šulc
Garantující pracoviště: ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA o.p.s.
Předpoklady pro zápis: ne Státní bakalářská zkouška
Dotace hodin: prezenční, 0/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 0/8 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Typ studia předmětu: normální
Forma výuky: cvičení
Způsob ukončení: zápočet (10 kreditů)
Cíl předmětu:
Cílem předmětu je vypracování BP práce studentem pod odborným vedením příslušného vedoucího BP.
 
Výukové metody: Semináře a konzultace s vedoucím bakalářské práce
 
Obsah předmětu:
V této jazykové variantě není obsah předmětu vložen.
 
Výstupy předmětu:
-- obsah této položky nebyl definován --
Metody výuky a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studiumKombinované studium
Přímá výuka
     Konzultace s vedoucím závěrečné práce (DP, BP)8 h8 h
Samostudium
     Vyhledávání, hodnocení a zpracování informací (DP, BP)100 h100 h
     Příprava a provedení prezentace závěrečné práce (DP, BP)12 h12 h
     Průběžné zpracovávání závěrečné práce (DP, BP)160 h160 h
Celkem280 h280 h
 
Požadavky na ukončení:
DruhPrezenční studiumKombinované studium
Celkem0 %0 %
 
Způsob hodnocení:
zápočet
Podmínky k udělení zápočtu:
1. Aktivní spolupráce s vedoucím BP a plnění jím zadávaných dílčích úkolů.
2. Vložení BP do AIS předepsaným způsobem v předepsaném termínu.
 
Podpora distančních forem studia:
Směrnice pro vypracování závěrečné práce
 
Literatura:
Základní:
Jazyk výuky: Čeština
TICHÁ, M. -- A KOLEKTIV. Průvodce psaním závěrečných prací (nejen pro ekonomy). 1st vyd. Ostrava: Sokrates, 2013. ISBN 978-80-86572-77-2.

Studijní plány:
B-EM-EO Podniková ekonomika a management obchodu, kombinovaná forma, počáteční období ZS 2015/2016
B-EM-FM Podniková ekonomika a finanční management, kombinovaná forma, počáteční období ZS 2015/2016
B-EM-PEPLK Podniková ekonomika a řízení provozu, logistiky a kvality, kombinovaná forma, počáteční období ZS 2015/2016
B-EM-PEPLK Podniková ekonomika a řízení provozu, logistiky a kvality, prezenční forma, počáteční období ZS 2015/2016
B-EM-EO Podniková ekonomika a management obchodu, prezenční forma, počáteční období ZS 2015/2016
B-EM-FM Podniková ekonomika a finanční management, prezenční forma, počáteční období ZS 2015/2016
B-EM-EOE Podniková ekonomika a management obchodu, prezenční forma, počáteční období ZS 2015/2016
 
Vyučován v období: LS 2018/2019, LS 2017/2018, ZS 2017/2018, LS 2016/2017, ZS 2016/2017, LS 2015/2016   (a starší)
Vyučující předmětu: Ing. Bc. Karina Benetti, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Martina Beránek, Ph.D. (zkoušející)
doc. Ing. Jiřina Bokšová, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Josef Bradáč, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Helena Cetlová (zkoušející)
doc. Ing. Romana Čižinská, Ph.D. (zkoušející)
doc. Ing. Jan Fábry, Ph.D. (zkoušející)
Ing. et Ing. Martin Folta, Ph.D. (zkoušející)
JUDr. Petr Frischmann, Ph.D. (zkoušející)
Ing. David Holman, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Josef Horák, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Šárka Hyblerová, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Eva Jaderná, Ph.D. (zkoušející)
doc. Ing. Eva Jarošová, CSc. (zkoušející)
Ing. Jiří Jíra (zkoušející)
Ing. Martin Juhas (zkoušející)
doc. Ing. Tomáš Krabec, Ph.D., MBA (zkoušející)
Mgr. Ing. Pavel Král, Ph.D. (zkoušející)
prof. Ing. Radim Lenort, Ph.D. (zkoušející)
PhDr. Ingrid Matoušková, Ph.D. (zkoušející)
Mgr. Pavel Neset, Ph.D. (zkoušející)
doc. PhDr. Karel Pavlica, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Jana Pechová, Ph.D. (zkoušející)
doc. Ing. Jana Přikrylová, Ph.D. (zkoušející)
Mgr. Dagmar Sieglová, M.S.Ed., Ph.D. (zkoušející)
Ing. Jiří Sobotka, Ph.D. (zkoušející)
Ing. David Staš, Ph.D. (zkoušející)
Mgr. Lenka Stejskalová, MBA (zkoušející)
prof. Ing. Jiří Strouhal, Ph.D. (zkoušející)
prof. Ing. Stanislav Šaroch, Ph.D. (zkoušející)
Mgr. Zdeňka Šeráková (zkoušející)
doc. Ing. Pavel Štrach, Ph.D. et Ph.D. (zkoušející)
Ing. Jana Šturmová, MBA (zkoušející)
Ing. Jitka Šturmová, Ph.D., MBA (zkoušející)
Mgr. Petr Šulc (garant)
Mgr. Eva Švejdarová, Ph.D., M.A. (zkoušející)
Mgr. Emil Velinov, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Hana Volfová, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Pavel Wicher, Ph.D. (zkoušející)
Vyučován v jazyce: čeština, angličtina
Místo výuky: Mladá Boleslav


Poslední změnu provedl Mgr. Luděk Švejdar dne 16. 3. 2018.

Type of output: