Course syllabus ZSP13 - Předmět na zahraničním studijním pobytu 13 (ŠAVŠ - Sklad předmětů)

     Czech          

Název: Předmět na zahraničním studijním pobytu 13
Semestr:
-- obsah této položky nebyl definován --
Garant předmětu:
Garantující pracoviště:
ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA o.p.s.
Předpoklady pro zápis:
žádné
Dotace hodin: prezenční, 0/0 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 0/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Typ studia předmětu: normální
Forma výuky:
-- obsah této položky nebyl definován --
Způsob ukončení:
zápočet (3 kredity), klasifikovaný zápočet (3 kredity), zkouška (3 kredity)
Cíl předmětu:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Výukové metody:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Obsah předmětu:
V této jazykové variantě není obsah předmětu vložen.
 
Výstupy předmětu:
-- obsah této položky nebyl definován --
Metody výuky a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
Celkem0 h
0 h
 
Požadavky na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
Celkem
0 %
0 %
 
Způsob hodnocení:
žádné
 
Podpora distančních forem studia:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Literatura:
Studijní plány:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vyučován v období:
 (a starší)
Vyučující předmětu: Mgr. Petr Šulc (garant)
Vyučován v jazyce:
čeština, angličtina
Místo výuky: -- obsah této položky nebyl definován --


Poslední změnu provedl Mgr. Luděk Švejdar dne 9. 10. 2017.

Type of output: