Course syllabus DM - Dealer Management (ŠAVŠ - Sklad předmětů)

     Czech          English          

Název:
Dealer Management
Semestr:
-- obsah této položky nebyl definován --
Garant předmětu:
doc. Ing. Pavel Štrach, Ph.D. et Ph.D.
Garantující pracoviště: Katedra marketingu a managementu (ŠAVŠ)
Předpoklady pro zápis:
Státní bakalářská zkouška
Dotace hodin:
prezenční, 0/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 0/12 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Typ studia předmětu:
normální
Forma výuky:
cvičení
Způsob ukončení:
zkouška (3 kredity)
Cíl předmětu:
Cílem předmětu je zprostředkovat studujícím porozumění zákonitostem fungování distribuční sítě v automobilovém průmyslu se zaměřením na vazbu mezi výrobci (importéry) a jejich autorizovanými dealery.
 
Výukové metody:
Seminární forma výuky - případové studie, moderovaná diskuse, průběžné úkoly.
 
Obsah předmětu:
1.
Distribuce (dotace 0/4)
 
a.
Hlavní distribuční kanály, distribuční články, řízení distribučních kanálů, měření výkonnosti distribučních kanálůFrančízový princip (kvalitativní standardy, CI/CD,POS, ISO,CRM atd.), grey market (paralelní importy), nezávislí dealeři, multiznačková dealerství, systémová dealerství

2.
Podpora prodeje (dotace 0/6)
 
a.Vztah výrobce/importér - dealer, push-pull princip, hrubá marže, bonus, mystery shopping

3.
Práce se zákazníky v dealerství (dotace 0/6)
 
a.
Retail/Fleet zákazník (rozdíly, odlišný přístup, fleetové kategorie, RaC obchodování atd.), USP, customer profiling

4.
Total Cost of Ownership (dotace 0/6)
 
a.
TCO jako rozhodující faktor fleetových obchodů, kalkulace TCO, faktory ovlivňující TCO

5.Řízení dealerství (dotace 0/6)
 
a.
Funkční oblasti, řízení prodejního a servisního personálu, business management, hlavní zdroje hospodářského výsledku

6.
Rozvoj služeb dealerství (dotace 0/6)
 
a.
Servis, obchod s ojetými vozy, finanční služby, servitizace (pronájem, zápůčky, car-sharing, asistenční služby, pronájem zimního obutí, sezónního vybavení), nástroje vývoje nových služeb

 
Výstupy předmětu:
Po úspěšném absolvování předmětu student:
 
-Definuje nároky na obsluhu různých zákaznických segmentů
-Chápe a dokáže zhodnotit specifika frančízových smluv v distribuci automobilů
-Navrhuje opatření pro řízení vztahu mezi výrobci (importéry) a autorizovanými prodejci
-
Umí vytipovat možné oblasti rozvoje služeb v dealerství.

Metody výuky a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
Přímá výuka
     Účast na cvičeních/seminářích/tutoriálech
24 h
16 h
Samostudium
     Průběžná příprava na přímou výuku
12 h
20 h
     Příprava na průběžné hodnocení
24 h
24 h
     Příprava na závěrečný test
12 h12 h
Celkem
72 h
72 h
 
Požadavky na ukončení:
DruhPrezenční studiumKombinované studium
Aktivita na přednáškách/cvičeních/seminářích
24 %
16 %
Vypracování semestrální práce28 %16 %
Prezentace
14 %
0 %
Absolvování závěrečného testu
34 %
68 %
Celkem
100 %100 %
 
Způsob hodnocení:
V prezenční formě - celkem 100 b.:
- až 5 b. - za aktivní účast na konferenci Beyond Horizons dne 15. listopadu 2019,
- až 24 b. - 12 x 2b - za aktivní účast na seminářích,
- až 23 b. - za zpracování rešerše,
- až 10 b. - za zpracování přehledu dealerské sítě,
- až 34 b. - závěrečný zkouškový test - případová studie, uzavřené otázky, otevřené otázky.

V kombinované formě - celkem 100 bodů:
- až 32 b. – 4 x 8 b. za aktivní účast a krátkou esej na otázku položenou (min. 16 pro přistoupení k závěrečné zkoušce),
- až 68 b. – závěrečný zkouškový test – případová studie, uzavřené otázky, otevřené otázky.
 
Podpora distančních forem studia:
Materiály v dokumentovém serveru předmětu, povinná a doporučená literatura.
 
Literatura:
Studijní plány:
Obor N-EM-GPME Globální podnikání a marketing, prezenční forma, počáteční období LS 2015/2016, místo výuky Mladá Boleslav
Obor N-EM-GPME Globální podnikání a marketing, prezenční forma, počáteční období LS 2016/2017, místo výuky Mladá Boleslav
Obor N-EM-GPME Globální podnikání a marketing, prezenční forma, počáteční období LS 2017/2018, místo výuky Mladá Boleslav
Obor N-EM-GPME Globální podnikání a marketing, prezenční forma, počáteční období ZS 2018/2019, místo výuky Mladá Boleslav
Specializace N-EMEN-NMME Mezinárodní marketing, prezenční forma, počáteční období LS 2018/2019, místo výuky Mladá Boleslav
Specializace N-EMCZ-NMM Mezinárodní marketing, prezenční forma, počáteční období ZS 2019/2020, místo výuky Praha
Specializace N-EMEN-NMME Mezinárodní marketing, prezenční forma, počáteční období ZS 2019/2020, místo výuky Mladá Boleslav
Specializace N-EMCZ-NMM Mezinárodní marketing, kombinovaná forma, počáteční období ZS 2019/2020, místo výuky Mladá Boleslav
Specializace N-EMCZ-NMM Mezinárodní marketing, prezenční forma, počáteční období LS 2019/2020, místo výuky Praha
Specializace N-EMEN-NMME Mezinárodní marketing, prezenční forma, počáteční období LS 2019/2020, místo výuky Mladá Boleslav
Specializace N-EMCZ-NMM Mezinárodní marketing, prezenční forma, počáteční období LS 2019/2020, místo výuky Mladá Boleslav
Specializace N-EMCZ-NMM Mezinárodní marketing, kombinovaná forma, počáteční období LS 2019/2020, místo výuky Mladá Boleslav
Specializace N-EMCZ-NMM Mezinárodní marketing, prezenční forma, počáteční období ZS 2020/2021, místo výuky Praha
Specializace N-EMCZ-NMM Mezinárodní marketing, prezenční forma, počáteční období ZS 2020/2021, místo výuky Mladá Boleslav
Specializace N-EMEN-NMME Mezinárodní marketing, prezenční forma, počáteční období ZS 2020/2021, místo výuky Mladá Boleslav
Specializace N-EMCZ-NMM Mezinárodní marketing, kombinovaná forma, počáteční období ZS 2020/2021, místo výuky Mladá Boleslav
 
Vyučován v období:
ZS 2020/2021, LS 2019/2020, ZS 2019/2020, LS 2018/2019, ZS 2018/2019, LS 2017/2018 (a starší)
Vyučující předmětu:
Vyučován v jazyce:
čeština
Místo výuky: Mladá Boleslav


Poslední změnu provedl doc. Ing. Pavel Štrach, Ph.D. et Ph.D. dne 3. 9. 2019.

Type of output: