Course syllabus PPDF - Počítačová prezentace a digitální fotografie (ŠAVŠ - Sklad předmětů)

     Czech          English          

Název: Počítačová prezentace a digitální fotografie
Semestr:
-- obsah této položky nebyl definován --
Garant předmětu:
Ing. Martin Juhas
Garantující pracoviště:
Předpoklady pro zápis:
Dotace hodin:
prezenční, 0/1 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Typ studia předmětu:
normální
Forma výuky:
cvičení
Způsob ukončení:
klasifikovaný zápočet (1 kredit)
Cíl předmětu:
Seznámit studenty s možnostmi pokročilé tvorby prezentací, detailního nastavení a využití nástrojů pro prezentaci. Naučit studenty zacházet s nástroji pro úpravy digitální fotografie a jejího použití v prezentacích a jiných dokumentech.
 
Výukové metody:
Praktická výuka v PC učebně
 
Obsah předmětu:
1.MS PowerPoint (dotace 0/4)
 
a.
Tvorba prezentace
b.
Nastavení pokročilých parametrů prezentace
c.
Propojení dat se soubory MS Excel
d.
Práce s animacemi

2.Úpravy obrázků a digitálních fotografií pro použití v prezentacích a dalších dokumentech (dotace 0/8)
 
a.
Změna rozlišení a komprese
b.
Grafické vylepšení (barvy, jas)
c.
Úpravy (vymazání/přidání objektů, rovnání horizontu a vertikál)
d.
Uložení v různých formátech
e.
Tvorba animovaných GIFů

 
Výstupy předmětu:
Po úspěšném absolvování předmětu student:
 
-Vytvoří prezentaci s upravenými digitálními fotografiemi

Metody výuky a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
Druh
Prezenční studium
Přímá výuka
     Účast na cvičeních/seminářích/tutoriálech12 h
Samostudium
     Průběžná příprava na přímou výuku
6 h
     Zpracování samostatné (seminární) práce
10 h
Celkem
28 h
 
Požadavky na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Aktivita na přednáškách/cvičeních/seminářích
24 %
Vypracování semestrální práce
76 %
Celkem
100 %
 
Způsob hodnocení:
Samostatná semestrální práce, účast ve výuce.
 
Podpora distančních forem studia:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Literatura:
Základní:
Jazyk výuky: Čeština
PECINOVSKÝ, J. Microsoft Office 2013.: Podrobná uživatelská příručka. 1st vyd. Brno: Computer Press, 2013. ISBN 978-80-251-4102-1.
ŠIMEK, T. Office 2013 podrobný průvodce. 1st vyd. Praha: Grada Publishing, a.s., 2013. ISBN 978-80-247-4731-6.

Doporučená:
Jazyk výuky: Čeština
PIERCE, J. Mistrovství v Microsoft Office 2007. Brno: Computer Press, a. s., 2008. 1120 s. ISBN 978-80-251-2066-8.

Studijní plány:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vyučován v období:
Vyučující předmětu: Ing. Martin Juhas (garant)
Vyučován v jazyce:
čeština
Místo výuky:
Mladá Boleslav


Poslední změnu provedl Ing. Martin Juhas dne 1. 10. 2019.

Type of output: