Prezeranie študijných programov - Výber študijného odboru

Aplikácia zobrazuje prehľad jednotlivých študijných programov, odborov a špecializácií na jednotlivých fakultách tejto univerzity. Študijný program je zložený zo študijných odborov. Podrobné informácie o študijnom odbore získate kliknutím na ikonu v stĺpci "Informácie o odbore", ak je zobrazená. Detaily o prípadných špecializáciách a forme štúdia odboru zistíte zvolením ikonky v stĺpci "Prehliadať".

Fakulta: ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA o.p.s.
Počiatočné obdobie: ZS 2001/2002 - ŠAVŠ
Miesto výučby:
Mladá Boleslav
Typ štúdia: Bakalársky
Program:
B 62 08 B-EM Ekonomika a management
Jazyk výučby:Čeština

Skratka
Odbor
Jazyk výučby
Informácie o odbore
Prehliadať
B-EM-EO
Podniková ekonomika a management obchodu
Čeština
B-EM-EPPodniková ekonomika a management provozuČeština