Prezeranie študijných programov - Informácie o programe

Aplikácia zobrazuje prehľad jednotlivých študijných programov, odborov a špecializácií na jednotlivých fakultách tejto univerzity. Tu si môžete prečítať podrobné informácie o zvolenom študijnom programe. Údaje sa vzťahujú k zvolenému počiatočnému obdobiu štúdia.

Fakulta:
ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA o.p.s.
Počiatočné obdobie:
ZS 2001/2002 - ŠAVŠ
Miesto výučby:
Mladá Boleslav
Typ štúdia:
Bakalársky
Program: B 62 08 B-EM Ekonomika a management
Jazyk výučby:
Čeština

Charakteristika študijného programu

Nie sú evidované žiadne dostupné informácie.