Prezeranie študijných programov - Informácie o programe

Aplikácia zobrazuje prehľad jednotlivých študijných programov, zameraní a špecializácií na jednotlivých fakultách tejto univerzity. Tu si môžete prečítať podrobné informácie o zvolenom študijnom programe. Údaje sa vzťahujú k zvolenému počiatočnému obdobiu štúdia.

Fakulta:
ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA o.p.s.
Počiatočné obdobie:
ZS 2019/2020 - ŠAVŠ
Miesto výučby:
Mladá Boleslav
Typ štúdia:
Magisterský nadvädzujúci
Program: N0413A050001 N-EMCZ Ekonomika a management
Jazyk výučby:Čeština

Doplnkové informácie o programe

Garant programu:
doc. Ing. Pavel Štrach, Ph.D. et Ph.D.

Charakteristika študijného programu

Nie sú evidované žiadne dostupné informácie.