Prohlídka studijních programů - Informace o programu

Aplikace zobrazuje přehled jednotlivých studijních programů, oborů a specializací na jednotlivých fakultách této univerzity. Zde se dočtete podrobné informace o zvoleném studijním programu. Údaje se vztahují ke zvolenému počátečnímu období studia.

Fakulta:
ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA o.p.s.
Počáteční období:
ZS 2019/2020 - ŠAVŠ
Místo výuky:
Mladá Boleslav
Typ studia: Magisterský navazující
Program: N0413A050001 N-EMCZ Ekonomika a management
Jazyk výuky:
Čeština

Doplňkové informace o programu

Garant programu:

Charakteristika studijního programu

Nejsou evidovány žádné dostupné informace.