Prohlídka studijních programů - Informace o programu

Aplikace zobrazuje přehled jednotlivých studijních programů, oborů a specializací na jednotlivých fakultách této univerzity. Zde se dočtete podrobné informace o zvoleném studijním programu. Údaje se vztahují ke zvolenému počátečnímu období studia.

Fakulta:
ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA o.p.s.
Počáteční období:
ZS 2019/2020 - ŠAVŠ
Místo výuky:
Mladá Boleslav
Typ studia: Magisterský navazující
Program:
N0413A050011 N-EMEN Ekonomika a management
Jazyk výuky:
Angličtina

Doplňkové informace o programu

Garant programu:
doc. Ing. Pavel Štrach, Ph.D. et Ph.D.

Charakteristika studijního programu

Nejsou evidovány žádné dostupné informace.