Prezeranie študijných programov - Zobrazenie plánu štúdia špecializácia

Aplikácia zobrazuje študijný plán pre vybranú špecializáciu a formu. Predmety sú rozdelené do skupín, z ktorých je potrebné vždy odštudovať dané minimum.

Fakulta:
ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA o.p.s.
Počiatočné obdobie:
ZS 2019/2020 - ŠAVŠ
Miesto výučby: Mladá Boleslav
Typ štúdia:
Magisterský nadvädzujúci
Špecializácia:
NRMDRE Řízení mezinárodních dodavatelských řetězců
Forma: prezenčná
Začiatok špecializácia: 1. semester
Komentár:
Studium se uzavírá po získání nejméně 120 kreditů ve stanovené skladbě. Nejméně 110 kreditů je třeba získat ze stanovené skupiny povinných předmětů pro příslušnou specializaci, z toho 18 kreditů za předmět cizí jazyk s cílovou úrovní nejméně C1. Dále je třeba získat nejméně 10 kreditů ze skupiny předmětů volitelných pro danou specializaci. V průběhu studia je student prezenční formy studia povinen získat nejméně 10 kreditů z celkového počtu 120 v předmětech vyučovaných v cizím jazyce. Níže uvedená tabulka standardního studijního plánu uvádí doporučené rozložení předmětů do jednotlivých semestrů.

 
1. semester ZS 2019/2020 - ŠAVŠ
 
Kód
Názov predmetu
Ukončenie
Kredity
 
Skupina predmetov povinných
Ekonometrie
skúška
4
 
Kód
Názov predmetu
Ukončenie
Kredity
 
Skupina predmetov povinných
IPInformatika podnikuskúška
4
Mezinárodní standardy účetního výkaznictví Iskúška5
Mikroekonomie II
skúška
5
STMRskúška6
 
Kód
Názov predmetuUkončenieKredity
 
Skupina predmetov povinných
NJX-1
klasifikovaný zápočet
6
 
2. semester (dosiaľ neaktívny)
 
Kód
Názov predmetu
Ukončenie
Kredity
 
Skupina predmetov povinných
OV2skúška4
 
Kód
Názov predmetu
UkončenieKredity
 Skupina predmetov povinných
MAE2skúška
5
MMNG
skúška
6
Obchodní právoskúška3
Řízení dodavatelských řetězcůskúška5
 
Kód
Názov predmetu
UkončenieKredity
 
Skupina predmetov povinných
klasifikovaný zápočet
6
 
3. semester (dosiaľ neaktívny)
 
KódNázov predmetuUkončenieKredity
 
Skupina predmetov povinných
DSP-3zápočet
5
skúška
4
skúška
5
 
Kód
Názov predmetu
UkončenieKredity
 
Skupina predmetov povinných
skúška5
RSMPM
skúška
4
 
Kód
Názov predmetu
Ukončenie
Kredity
 
Skupina predmetov povinných
skúška
6
 
4. semester (dosiaľ neaktívny)
 
Kód
Názov predmetu
UkončenieKredity
 Skupina predmetov povinných
DSP-4Diplomový seminář – Řízení mezinárodních dodavatelských řetězců IIzápočet10
Management kvality dodavatelů
skúška
3
MPLSModelování produkčních a logistických systémůskúška
4
 
Kód
Názov predmetu
UkončenieKredity
 Skupina predmetov povinných
klasifikovaný zápočet
5
Státní závěrečná zkouškaštátna záverečná skúška0
 
Skupiny predmetov pre celý plán
 
Kód
Názov predmetu
Ukončenie
Kredity
 
Skupina predmetov povinne voliteľných (min. 10 kr.)
Akademické psaní v angličtiněklasifikovaný zápočet2
BOD
skúška
3
CGklasifikovaný zápočet3
DJ
skúška
3
Daňové aspekty mezinárodních transakcískúška4
skúška5
DADDatová analýza a databáze
skúška
6
Dealer Management
skúška
3
ETDějiny ekonomického myšlenískúška
3
DBCklasifikovaný zápočet2
Ekonomie trhu práce I Historický predmet, výučba bola ukončenáskúška
5
skúška
3
ENTEntrepreneurship
skúška
6
klasifikovaný zápočet
2
EEIEvropská ekonomická integrace
skúška
3
EPPEvropské právo a podnikskúška4
FI2Finance IIskúška4
skúška
4
FTFinanční trhyskúška
5
GL
skúška
3
HPHospodářská politika
skúška
3
INF2Informatika IIklasifikovaný zápočet3
ITR
klasifikovaný zápočet
5
IVInteligentní vozidlo Historický predmet, výučba bola ukončenáklasifikovaný zápočet
2
klasifikovaný zápočet
3
klasifikovaný zápočet
2
International project week: Global Automotive Management Historický predmet, výučba bola ukončenáklasifikovaný zápočet
2
MMAP
klasifikovaný zápočet
2
Komunikační kompetence ve firemním prostředíklasifikovaný zápočet
2
KIMskúška
3
KPMM
skúška
5
MD
skúška
3
Management kvality dodavatelůskúška
3
MKAPklasifikovaný zápočet
3
MRManažerské rozhodováníklasifikovaný zápočet3
klasifikovaný zápočet
3
MSVklasifikovaný zápočet
3
MSV2klasifikovaný zápočet
3
skúška
4
MRLZMezinárodní řízení lidských zdrojůskúška
3
skúška
3
Návrh uživatelského prostředí Historický predmet, výučba bola ukončená
skúška
3
Nové trendy v automobilovém průmyslu
klasifikovaný zápočet
3
NMNumerické metody
skúška
3
Obstarávání - nákup Historický predmet, výučba bola ukončenáskúška
4
Oceňovánískúška6
OP
zápočet
15
OHSOchrana hospodářské soutěže v EUskúška4
Plánování a řízení projektů informačních systémůskúška
3
PVAPklasifikovaný zápočet
3
klasifikovaný zápočet
1
Počítačová simulace logistických procesů I
skúška
5
Podnikání a ochrana vlastnictví
skúška
4
Podnikové ICT technologie Historický predmet, výučba bola ukončená
skúška
4
klasifikovaný zápočet
5
Praktikum z operačního výzkumu
klasifikovaný zápočet
3
PDVskúška
4
skúška
5
Právo v marketinguskúška
2
PGS1klasifikovaný zápočet
3
PGS2
klasifikovaný zápočet
3
klasifikovaný zápočet
3
PMNGProjektový managementskúška3
skúška3
ZSP10Předmět na zahraničním studijním pobytu 10
skúška
3
ZSP11skúška
3
skúška3
skúška
3
ZSP14skúška3
ZSP15Předmět na zahraničním studijním pobytu 15
skúška
3
ZSP2skúška3
skúška
3
ZSP4Předmět na zahraničním studijním pobytu 4skúška
3
ZSP5skúška
3
skúška
3
ZSP7Předmět na zahraničním studijním pobytu 7
skúška
3
skúška3
ZSP9Předmět na zahraničním studijním pobytu 9skúška
3
klasifikovaný zápočet
5
RSRozhodování spotřebitele, experimenty a realita Historický predmet, výučba bola ukončenáklasifikovaný zápočet
3
skúška4
RRŘízení rizik a rozhodovací analýzy Historický predmet, výučba bola ukončená
klasifikovaný zápočet
2
klasifikovaný zápočet
3
Strategic Sustainability Management
klasifikovaný zápočet
3
SMAFklasifikovaný zápočet2
Štíhlé dodavatelské řetězce
klasifikovaný zápočet
3
TIST
skúška
3
TOMTrestněprávní odpovědnost manažerů Historický predmet, výučba bola ukončenáklasifikovaný zápočet3
Týmové řešení problémů v nestandardních podmínkách
zápočet
1
Týmový projekt spolupráce s praxí Iklasifikovaný zápočet3
klasifikovaný zápočet
3
VKMKklasifikovaný zápočet3
VOON
klasifikovaný zápočet
3
Vybrané právní problémy podnikatelských vztahůskúška
4
klasifikovaný zápočet
3
ZPRZáklady procesního řízení
skúška
3