Prohlídka studijních programů - Zobrazení plánu studia specializace

Aplikace zobrazuje studijní plán pro vybranou specializaci a formu. Předměty jsou rozděleny do skupin, z nichž je nutné vždy odstudovat dané minimum.

Fakulta:
ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA o.p.s.
Počáteční období:
ZS 2019/2020 - ŠAVŠ
Místo výuky:
Mladá Boleslav
Typ studia:
Magisterský navazující
Specializace:
NRMDRE Řízení mezinárodních dodavatelských řetězců
Forma: prezenční
Začátek specializace:
1. semestr
Komentář: Studium se uzavírá po získání nejméně 120 kreditů ve stanovené skladbě. Nejméně 110 kreditů je třeba získat ze stanovené skupiny povinných předmětů pro příslušnou specializaci, z toho 18 kreditů za předmět cizí jazyk s cílovou úrovní nejméně C1. Dále je třeba získat nejméně 10 kreditů ze skupiny předmětů volitelných pro danou specializaci. V průběhu studia je student prezenční formy studia povinen získat nejméně 10 kreditů z celkového počtu 120 v předmětech vyučovaných v cizím jazyce. Níže uvedená tabulka standardního studijního plánu uvádí doporučené rozložení předmětů do jednotlivých semestrů.

 
1. semestr ZS 2019/2020 - ŠAVŠ
 
Kód
Název předmětuUkončení
Kredity
 
Skupina předmětů povinných
zkouška
4
 
Kód
Název předmětu
Ukončení
Kredity
 
Skupina předmětů povinných
zkouška
4
zkouška
5
Mikroekonomie II
zkouška
5
STMRStrategický marketing management
zkouška
6
 
KódNázev předmětu
Ukončení
Kredity
 
Skupina předmětů povinných
NJX-1Německý jazyk A2 pro cizince - modul 1
klasifikovaný zápočet
6
 
2. semestr (dosud neaktivní)
 
Kód
Název předmětu
Ukončení
Kredity
 
Skupina předmětů povinných
OV2Operační výzkum IIzkouška
4
 
KódNázev předmětuUkončeníKredity
 Skupina předmětů povinných
Makroekonomie II
zkouška
5
MMNGMezinárodní management
zkouška
6
zkouška
3
zkouška
5
 
Kód
Název předmětu
UkončeníKredity
 
Skupina předmětů povinných
NJX-2Německý jazyk A2 pro cizince - modul 2
klasifikovaný zápočet
6
 
3. semestr (dosud neaktivní)
 
Kód
Název předmětuUkončeníKredity
 
Skupina předmětů povinných
DSP-3Diplomový seminář – Řízení mezinárodních dodavatelských řetězců Izápočet
5
Organizace a řízení výroby IIzkouška4
SMMK2zkouška
5
 
Kód
Název předmětu
Ukončení
Kredity
 
Skupina předmětů povinných
zkouška5
RSMPM
zkouška
4
 
KódNázev předmětuUkončení
Kredity
 
Skupina předmětů povinných
NJX-3Německý jazyk A2 pro cizince - modul 3zkouška6
 
4. semestr (dosud neaktivní)
 
Kód
Název předmětuUkončení
Kredity
 Skupina předmětů povinných
Diplomový seminář – Řízení mezinárodních dodavatelských řetězců IIzápočet10
zkouška
3
zkouška
4
 
Kód
Název předmětu
Ukončení
Kredity
 
Skupina předmětů povinných
MOOMezinárodní obchodní operaceklasifikovaný zápočet
5
SZZ
státní závěrečná zkouška
0
 
Skupiny předmětů pro celý plán
 
Kód
Název předmětu
Ukončení
Kredity
 Skupina předmětů povinně volitelných (min. 10 kr.)
APAAkademické psaní v angličtině
klasifikovaný zápočet
2
Bezpečnost a ochrana dat Historický předmět, výuka byla ukončena
zkouška
3
CGCorporate Governance
klasifikovaný zápočet
3
DJzkouška
3
MDPDaňové aspekty mezinárodních transakcízkouška4
Databáze v podniku Historický předmět, výuka byla ukončena
zkouška
5
DADDatová analýza a databáze
zkouška
6
Dealer Management
zkouška
3
ET
zkouška
3
DBCDoing Business in Chinaklasifikovaný zápočet2
zkouška
5
ENBEkosystém nové mobilityzkouška
3
Entrepreneurshipzkouška6
EOJEtiketa v obchodním jednáníklasifikovaný zápočet2
zkouška
3
Evropské právo a podnikzkouška4
Finance IIzkouška4
PFFinanční řízení podniku II
zkouška
4
FT
zkouška
5
zkouška
3
Hospodářská politika
zkouška
3
INF2
klasifikovaný zápočet
3
klasifikovaný zápočet
5
klasifikovaný zápočet
2
Intercultural Business Communicationklasifikovaný zápočet3
IKInterkulturní kompetenceklasifikovaný zápočet
2
klasifikovaný zápočet
2
MMAPInternational Business Automotive Historický předmět, výuka byla ukončenaklasifikovaný zápočet
2
KKFPklasifikovaný zápočet2
KIMKreativní a inovační managementzkouška
3
KPMM
zkouška
5
Management diverzityzkouška
3
MKDzkouška3
Management kvality v automobilovém průmysluklasifikovaný zápočet
3
MRManažerské rozhodováníklasifikovaný zápočet
3
MG
klasifikovaný zápočet
3
klasifikovaný zápočet
3
klasifikovaný zápočet
3
zkouška
4
MRLZMezinárodní řízení lidských zdrojůzkouška3
MUSV2zkouška3
zkouška3
NTA
klasifikovaný zápočet
3
zkouška
3
zkouška
4
zkouška6
OPzápočet15
OHSOchrana hospodářské soutěže v EU
zkouška
4
PRPISzkouška3
PVAPPlánování výroby v automobilovém průmyslu
klasifikovaný zápočet
3
klasifikovaný zápočet1
PSLP1zkouška5
ZSPPodnikání a ochrana vlastnictví
zkouška
4
PICTzkouška
4
PP1Pracovní právo Iklasifikovaný zápočet
5
POVPraktikum z operačního výzkumu
klasifikovaný zápočet
3
PDVzkouška
4
zkouška
5
Právo v marketinguzkouška2
Projekt Green Solutions modul 1 Historický předmět, výuka byla ukončenaklasifikovaný zápočet3
PGS2Projekt Green Solutions modul 2 Historický předmět, výuka byla ukončenaklasifikovaný zápočet
3
Projekt Green Solutions modul 3 Historický předmět, výuka byla ukončenaklasifikovaný zápočet
3
zkouška
3
Předmět na zahraničním studijním pobytu 1
zkouška
3
zkouška
3
ZSP11Předmět na zahraničním studijním pobytu 11
zkouška
3
Předmět na zahraničním studijním pobytu 12zkouška
3
ZSP13Předmět na zahraničním studijním pobytu 13
zkouška
3
Předmět na zahraničním studijním pobytu 14zkouška
3
ZSP15Předmět na zahraničním studijním pobytu 15zkouška
3
ZSP2zkouška3
ZSP3Předmět na zahraničním studijním pobytu 3zkouška3
Předmět na zahraničním studijním pobytu 4zkouška3
ZSP5Předmět na zahraničním studijním pobytu 5
zkouška
3
ZSP6
zkouška
3
Předmět na zahraničním studijním pobytu 7
zkouška
3
ZSP8
zkouška
3
Předmět na zahraničním studijním pobytu 9zkouška3
PRPublic Relationsklasifikovaný zápočet
5
RSklasifikovaný zápočet3
RPzkouška4
klasifikovaný zápočet
2
SRRSimulace řízení dodavatelských řetězců
klasifikovaný zápočet
3
klasifikovaný zápočet
3
klasifikovaný zápočet
2
klasifikovaný zápočet
3
Technická infrastruktura a síťové technologie
zkouška
3
TOMTrestněprávní odpovědnost manažerů Historický předmět, výuka byla ukončenaklasifikovaný zápočet
3
Týmové řešení problémů v nestandardních podmínkáchzápočet
1
TPSPTýmový projekt spolupráce s praxí Iklasifikovaný zápočet
3
TPSP2
klasifikovaný zápočet
3
klasifikovaný zápočet
3
VOONVybrané otázky z oblasti nákupuklasifikovaný zápočet3
VPP
zkouška
4
Vybrané případy z logistické praxeklasifikovaný zápočet3
Základy procesního řízení
zkouška
3