Prezeranie študijných programov - Informácie o predmetoch ŠS

Aplikácia zobrazuje prehľad jednotlivých študijných programov, odborov a špecializácií na jednotlivých fakultách tejto univerzity. Na tomto mieste získate podrobné informácie o predmetoch štátnej skúšky vybraného študijného odboru. Pokiaľ si prajete zobraziť tematické celky pre otázky z daného predmetu, kliknite na názov predmetu. Údaje sa vzťahujú k zvolenému začiatočnému obdobiu štúdia. Ak nie sú tematické celky k dispozícii, dostanete sa do sylabu predmetu.

Fakulta: ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA o.p.s.
Počiatočné obdobie: ZS 2019/2020 - ŠAVŠ
Miesto výučby: Mladá Boleslav
Typ štúdia: Magisterský nadvädzujúci
Špecializácia:
NRMDRE Řízení mezinárodních dodavatelských řetězců
Forma:
prezenčná

Dosiaľ neboli vložené predmety štátnej skúšky.