Prezeranie študijných programov - Zobrazenie plánu štúdia špecializácia

Aplikácia zobrazuje študijný plán pre vybranú špecializáciu a formu. Predmety sú rozdelené do skupín, z ktorých je potrebné vždy odštudovať dané minimum.

Fakulta:
ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA o.p.s.
Počiatočné obdobie:
ZS 2019/2020 - ŠAVŠ
Miesto výučby:
Mladá Boleslav
Typ štúdia:
Magisterský nadvädzujúci
Špecializácia:
NMPPE Mezinárodní podnikání a právo
Forma:
prezenčná
Začiatok špecializácia: 1. semester

 
1. semester ZS 2019/2020 - ŠAVŠ
 
Kód
Názov predmetu
UkončenieKredity
 
Skupina predmetov povinných
ZSPPodnikání a ochrana vlastnictví
skúška
4
 
Kód
Názov predmetu
Ukončenie
Kredity
 
Skupina predmetov povinných
IP
skúška
4
MSUV1skúška
5
Mikroekonomie IIskúška5
STMR
skúška
6
 
Kód
Názov predmetuUkončenie
Kredity
 
Skupina predmetov povinných
NJX-1Německý jazyk A2 pro cizince - modul 1klasifikovaný zápočet
6
 
2. semester (dosiaľ neaktívny)
 
Kód
Názov predmetu
Ukončenie
Kredity
 
Skupina predmetov povinných
VPPskúška
4
 
Kód
Názov predmetuUkončenieKredity
 
Skupina predmetov povinných
MAE2Makroekonomie II
skúška
5
MMNGMezinárodní managementskúška6
skúška3
skúška
5
 
KódNázov predmetuUkončenie
Kredity
 
Skupina predmetov povinných
NJX-2Německý jazyk A2 pro cizince - modul 2
klasifikovaný zápočet
6
 
3. semester (dosiaľ neaktívny)
 
Kód
Názov predmetu
Ukončenie
Kredity
 
Skupina predmetov povinných
DSV-3zápočet5
EPP
skúška
4
PMOskúška5
 
KódNázov predmetuUkončenie
Kredity
 
Skupina predmetov povinných
skúška
5
RSMPM
skúška
4
 
Kód
Názov predmetu
Ukončenie
Kredity
 
Skupina predmetov povinných
NJX-3Německý jazyk A2 pro cizince - modul 3skúška
6
 
4. semester (dosiaľ neaktívny)
 
Kód
Názov predmetu
Ukončenie
Kredity
 
Skupina predmetov povinných
DSV-4
zápočet
10
Hospodářská politikaskúška
3
skúška
4
 
Kód
Názov predmetu
Ukončenie
Kredity
 
Skupina predmetov povinných
MOOklasifikovaný zápočet
5
SZZStátní závěrečná zkouškaštátna záverečná skúška
0
 
Skupiny predmetov pre celý plán
 
KódNázov predmetu
Ukončenie
Kredity
 
Skupina predmetov povinne voliteľných (min. 10 kr.)
APAAkademické psaní v angličtině
klasifikovaný zápočet
2
BODBezpečnost a ochrana dat Historický predmet, výučba bola ukončenáskúška3
klasifikovaný zápočet
3
Daňová judikatura Historický predmet, výučba bola ukončená
skúška
3
Daňové aspekty mezinárodních transakcískúška4
DBPDatabáze v podniku Historický predmet, výučba bola ukončenáskúška5
skúška
6
Dealer Management
skúška
3
ETskúška
3
Doing Business in Chinaklasifikovaný zápočet
2
EKMskúška4
skúška
5
ENBEkosystém nové mobilityskúška
3
skúška6
Etiketa v obchodním jednáníklasifikovaný zápočet
2
EEI
skúška
3
FI2skúška4
PFskúška4
FTskúška
5
GLGreen logistika
skúška
3
klasifikovaný zápočet
3
Inovativní trendy v řízení mezinárodních dodavatelských řetězců
klasifikovaný zápočet
5
Inteligentní vozidlo Historický predmet, výučba bola ukončená
klasifikovaný zápočet
2
Intercultural Business Communication
klasifikovaný zápočet
3
IKInterkulturní kompetenceklasifikovaný zápočet
2
klasifikovaný zápočet
2
klasifikovaný zápočet
2
KKFPklasifikovaný zápočet2
KIMskúška
3
KPMMKultura, podnik a managementskúška5
MD
skúška
3
MVDManagement kvality dodavatelů
skúška
3
Management kvality dodavatelůskúška
3
MKAPklasifikovaný zápočet
3
MRklasifikovaný zápočet3
MG
klasifikovaný zápočet
3
Metody štíhlé výrobyklasifikovaný zápočet
3
Metody štíhlé výroby IIklasifikovaný zápočet3
Mezinárodní marketing v automobilovém průmyslu
skúška
4
MRLZ
skúška
3
Mezinárodní standardy účetního výkaznictví II
skúška
3
MPLSModelování produkčních a logistických systémůskúška4
NURANávrh uživatelského prostředí Historický predmet, výučba bola ukončená
skúška
3
NTA
klasifikovaný zápočet
3
NMskúška3
skúška
4
skúška
6
OPzápočet
15
Operační výzkum II
skúška
4
ORV2Organizace a řízení výroby IIskúška4
skúška
3
Plánování výroby v automobilovém průmyslu
klasifikovaný zápočet
3
klasifikovaný zápočet
1
PSLP1Počítačová simulace logistických procesů Iskúška5
Počítačová simulace logistických procesů II Historický predmet, výučba bola ukončenáskúška
4
PICT
skúška
4
Pracovní právo I
klasifikovaný zápočet
5
Praktikum z operačního výzkumuklasifikovaný zápočet3
skúška
4
skúška
2
PGS1Projekt Green Solutions modul 1 Historický predmet, výučba bola ukončená
klasifikovaný zápočet
3
PGS2
klasifikovaný zápočet
3
Projektový managementskúška3
ZSP1Předmět na zahraničním studijním pobytu 1skúška
3
skúška3
ZSP11Předmět na zahraničním studijním pobytu 11
skúška
3
skúška
3
skúška3
Předmět na zahraničním studijním pobytu 14skúška
3
ZSP15skúška3
Předmět na zahraničním studijním pobytu 2
skúška
3
skúška
3
skúška3
ZSP5
skúška
3
Předmět na zahraničním studijním pobytu 6skúška3
ZSP7Předmět na zahraničním studijním pobytu 7
skúška
3
skúška3
Předmět na zahraničním studijním pobytu 9skúška
3
Public Relationsklasifikovaný zápočet5
Rozhodování spotřebitele, experimenty a realita Historický predmet, výučba bola ukončená
klasifikovaný zápočet
3
Řízení projektuskúška
4
klasifikovaný zápočet2
klasifikovaný zápočet3
SDP
skúška
4
SMMK2Statistické metody v managementu kvality IIskúška
5
SSMklasifikovaný zápočet
3
SMAFStrategický management se zaměřením na asijské země
klasifikovaný zápočet
2
Štíhlé dodavatelské řetězce
klasifikovaný zápočet
3
TISTskúška
3
klasifikovaný zápočet
3
Týmové řešení problémů v nestandardních podmínkáchzápočet
1
Týmový projekt spolupráce s praxí
klasifikovaný zápočet
3
Týmový projekt spolupráce s praxí II
klasifikovaný zápočet
3
Vybrané kapitoly z managementu kvalityklasifikovaný zápočet3
Vybrané otázky z oblasti nákupu
klasifikovaný zápočet
3
VPLPVybrané případy z logistické praxe
klasifikovaný zápočet
3
ZPR
skúška
3