Prezeranie študijných programov - Zobrazenie plánu štúdia špecializácia

Aplikácia zobrazuje študijný plán pre vybranú špecializáciu a formu. Predmety sú rozdelené do skupín, z ktorých je potrebné vždy odštudovať dané minimum.

Fakulta:
ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA o.p.s.
Počiatočné obdobie: ZS 2019/2020 - ŠAVŠ
Miesto výučby:
Mladá Boleslav
Typ štúdia:
Bakalársky
Špecializácia:
BRLZE Řízení lidských zdrojů
Forma: prezenčná
Začiatok špecializácia:
1. semester

 
1. semester ZS 2019/2020 - ŠAVŠ
 
KódNázov predmetu
Ukončenie
Kredity
 Skupina predmetov povinných
klasifikovaný zápočet
4
klasifikovaný zápočet
4
 
Kód
Názov predmetu
Ukončenie
Kredity
 
Skupina predmetov povinných
skúška
5
 
KódNázov predmetu
Ukončenie
Kredity
 Skupina predmetov povinných
skúška
3
MPS
skúška
4
skúška5
PR1klasifikovaný zápočet4
Základy účetnictví a účetního výkaznictví
skúška
5
 
2. semester LS 2019/2020 - ŠAVŠ
 
Kód
Názov predmetuUkončenieKredity
 
Skupina predmetov povinných
Angličtina pro akademické účely - modul 2klasifikovaný zápočet4
Německý jazyk B1 pro cizince - modul 2
klasifikovaný zápočet
4
 
Kód
Názov predmetuUkončenieKredity
 
Skupina predmetov povinných
PMNskúška
4
 
Kód
Názov predmetu
Ukončenie
Kredity
 
Skupina predmetov povinných
UCET2Finanční účetnictví podnikatelů v ČR
skúška
5
INS
skúška
3
MRKskúška3
MIKRskúška5
skúška
3
 
3. semester (dosiaľ neaktívny)
 
Kód
Názov predmetu
Ukončenie
Kredity
 
Skupina predmetov povinných
klasifikovaný zápočet
4
NJY-3
klasifikovaný zápočet
4
 
Kód
Názov predmetuUkončenie
Kredity
 
Skupina predmetov povinných
Pracovní právo I
klasifikovaný zápočet
5
ZST
skúška
5
 
Kód
Názov predmetu
UkončenieKredity
 
Skupina predmetov povinných
MAEMakroekonomie I
skúška
5
ZDFPZáklady daňového a finančního právaskúška
4
ZSV
skúška
4
 
4. semester (dosiaľ neaktívny)
 
KódNázov predmetuUkončenieKredity
 
Skupina predmetov povinných
Angličtina pro akademické účely - modul 4klasifikovaný zápočet4
Německý jazyk B1 pro cizince - modul 4
klasifikovaný zápočet
4
 
KódNázov predmetuUkončenieKredity
 
Skupina predmetov povinných
POP
skúška
5
skúška
6
 
Kód
Názov predmetu
Ukončenie
Kredity
 Skupina predmetov povinných
FRP
skúška
5
ORVskúška
4
Základy automobilové techniky
skúška
4
 
5. semester (dosiaľ neaktívny)
 
KódNázov predmetuUkončenie
Kredity
 
Skupina predmetov povinných
PXRLZzápočet
30
 
6. semester (dosiaľ neaktívny)
 
Kód
Názov predmetu
Ukončenie
Kredity
 Skupina predmetov povinných
skúška
4
NJY-5
skúška
4
 
KódNázov predmetu
Ukončenie
Kredity
 
Skupina predmetov povinných
Právo EU o zaměstnávání a sociální ochraně
klasifikovaný zápočet
5
PDPřímé daně
skúška
3
PPORPsychologie práce, organizace a řízenískúška
5
 
Kód
Názov predmetu
Ukončenie
Kredity
 Skupina predmetov povinných
Bakalářský seminář
zápočet
6
 
7. semester (dosiaľ neaktívny)
 
Kód
Názov predmetu
Ukončenie
Kredity
 
Skupina predmetov povinných
zápočet
10
skúška
3
PMN2Personální management IIskúška3
 
Kód
Názov predmetu
Ukončenie
Kredity
 
Skupina predmetov povinných
SBZStátní bakalářská zkouškaštátna bakalárska skúška
0
 
Skupiny predmetov pre celý plán
 
Kód
Názov predmetu
UkončenieKredity
 
Skupina predmetov povinne voliteľných (min. 12 kr.)
Akademické psaní v angličtiněklasifikovaný zápočet
2
skúška4
skúška6
ARskúška
4
BAPskúška3
Bezpečnost podnikání a ochrana datskúška
3
B2BB2B marketing
skúška
4
CADklasifikovaný zápočet3
klasifikovaný zápočet
3
CSČásti strojů
skúška
5
Daňová judikatura Historický predmet, výučba bola ukončenáskúška
3
Datová analýza a databáze
skúška
6
Dějiny ekonomického myšlení
skúška
3
DBCklasifikovaný zápočet
2
skúška
5
skúška
3
ELTElektrotechnikaskúška4
skúška6
EOJklasifikovaný zápočet2
EEIEvropská ekonomická integraceskúška3
EPPEvropské právo a podnik
skúška
4
FIskúška4
FAPFinanční analýza podniku
skúška
4
skúška
5
GLGreen logistika
skúška
3
klasifikovaný zápočet
3
Inteligentní vozidlo Historický predmet, výučba bola ukončená
klasifikovaný zápočet
2
IBCklasifikovaný zápočet
3
klasifikovaný zápočet
2
KKFPKomunikační kompetence ve firemním prostředí
klasifikovaný zápočet
2
KON
skúška
5
Logistika podniku
skúška
5
MD
skúška
3
skúška
4
MVDManagement kvality dodavatelů
skúška
3
klasifikovaný zápočet
3
skúška4
MRklasifikovaný zápočet
3
Marketingová komunikace
skúška
3
MVklasifikovaný zápočet3
Matematika Iskúška5
MA2Matematika II
skúška
4
klasifikovaný zápočet3
klasifikovaný zápočet
3
MSV2Metody štíhlé výroby IIklasifikovaný zápočet
3
MOskúška
4
MRLZMezinárodní řízení lidských zdrojůskúška
3
MZD
klasifikovaný zápočet
2
NUCTskúška3
Nauka o materiálu
skúška
4
skúška5
NPDklasifikovaný zápočet
3
NTAklasifikovaný zápočet3
NM
skúška
3
skúška
4
OV1skúška4
skúška
3
Plánování výroby v automobilovém průmysluklasifikovaný zápočet
3
PGPočítačová grafika Historický predmet, výučba bola ukončenáklasifikovaný zápočet3
PPDF
klasifikovaný zápočet
1
PSLP1
skúška
5
PICTPodnikové ICT technologie Historický predmet, výučba bola ukončenáskúška
4
POV
klasifikovaný zápočet
3
PDVskúška
4
PMPrávo v marketinguskúška
2
Programování Historický predmet, výučba bola ukončenáskúška
5
PGS2
klasifikovaný zápočet
3
Projektový managementskúška3
Proseminář z matematikyzápočet0
ZSP1Předmět na zahraničním studijním pobytu 1
skúška
3
ZSP10Předmět na zahraničním studijním pobytu 10skúška
3
skúška
3
skúška
3
Předmět na zahraničním studijním pobytu 13skúška3
ZSP14Předmět na zahraničním studijním pobytu 14skúška
3
Předmět na zahraničním studijním pobytu 15
skúška
3
ZSP2Předmět na zahraničním studijním pobytu 2
skúška
3
Předmět na zahraničním studijním pobytu 3skúška3
skúška3
ZSP5Předmět na zahraničním studijním pobytu 5
skúška
3
ZSP6Předmět na zahraničním studijním pobytu 6
skúška
3
skúška
3
skúška
3
skúška3
klasifikovaný zápočet
2
klasifikovaný zápočet
3
RDR
skúška
5
RPIŘízení podnikové informatiky
skúška
3
Řízení projektu
skúška
4
Řízení rizik a rozhodovací analýzy Historický predmet, výučba bola ukončená
klasifikovaný zápočet
2
SRRklasifikovaný zápočet
3
SKSociální komunikaceklasifikovaný zápočet
3
klasifikovaný zápočet2
SDPskúška
4
SMMK1skúška
3
STskúška5
skúška4
klasifikovaný zápočet3
klasifikovaný zápočet
2
SDRŠtíhlé dodavatelské řetězceklasifikovaný zápočet
3
TISTTechnická infrastruktura a síťové technologie
skúška
3
klasifikovaný zápočet
3
TRPzápočet1
Týmový projekt spolupráce s praxí
klasifikovaný zápočet
3
Týmový projekt spolupráce s praxí II
klasifikovaný zápočet
3
klasifikovaný zápočet
3
Vybrané otázky z oblasti nákupu
klasifikovaný zápočet
3
VPLPVybrané případy z logistické praxeklasifikovaný zápočet
3
skúška
3
ZHPZáklady hospodářské politikyskúška
3
ZPR
skúška
3