Prezeranie študijných programov - Zobrazenie plánu štúdia špecializácia

Aplikácia zobrazuje študijný plán pre vybranú špecializáciu a formu. Predmety sú rozdelené do skupín, z ktorých je potrebné vždy odštudovať dané minimum.

Fakulta:
ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA o.p.s.
Počiatočné obdobie: ZS 2019/2020 - ŠAVŠ
Miesto výučby: Mladá Boleslav
Typ štúdia:
Bakalársky
Špecializácia:
BMOE Management obchodu
Forma:
prezenčná
Začiatok špecializácia: 1. semester

 
1. semester ZS 2019/2020 - ŠAVŠ
 
Kód
Názov predmetuUkončenie
Kredity
 
Skupina predmetov povinných
AAU-1Angličtina pro akademické účely - modul 1
klasifikovaný zápočet
4
NJY-1Německý jazyk B1 pro cizince - modul 1
klasifikovaný zápočet
4
 
Kód
Názov predmetu
Ukončenie
Kredity
 
Skupina predmetov povinných
Matematika Iskúška
5
 
Kód
Názov predmetuUkončenie
Kredity
 Skupina predmetov povinných
Informatika Iskúška3
MPSManažerská psychologie a sociologie
skúška
4
ZMNskúška5
PR1klasifikovaný zápočet4
Základy účetnictví a účetního výkaznictví
skúška
5
 
2. semester LS 2019/2020 - ŠAVŠ
 
Kód
Názov predmetu
Ukončenie
Kredity
 Skupina predmetov povinných
AAU-2Angličtina pro akademické účely - modul 2
klasifikovaný zápočet
4
NJY-2Německý jazyk B1 pro cizince - modul 2
klasifikovaný zápočet
4
 
KódNázov predmetu
Ukončenie
Kredity
 
Skupina predmetov povinných
Matematika II
skúška
4
 
Kód
Názov predmetu
Ukončenie
Kredity
 
Skupina predmetov povinných
UCET2skúška5
skúška
3
Marketingskúška3
Mikroekonomie I
skúška
5
skúška
3
 
3. semester (dosiaľ neaktívny)
 
Kód
Názov predmetu
Ukončenie
Kredity
 
Skupina predmetov povinných
AAU-3klasifikovaný zápočet
4
NJY-3
klasifikovaný zápočet
4
 
Kód
Názov predmetuUkončenieKredity
 
Skupina predmetov povinných
Marketingová komunikaceskúška
3
klasifikovaný zápočet
2
STskúška5
 
Kód
Názov predmetu
Ukončenie
Kredity
 Skupina predmetov povinných
Makroekonomie Iskúška5
ZDFPZáklady daňového a finančního práva
skúška
4
skúška4
 
4. semester (dosiaľ neaktívny)
 
Kód
Názov predmetuUkončenie
Kredity
 
Skupina predmetov povinných
klasifikovaný zápočet
4
klasifikovaný zápočet
4
 
Kód
Názov predmetu
Ukončenie
Kredity
 
Skupina predmetov povinných
skúška4
klasifikovaný zápočet2
STEKStatistika pro ekonomy
skúška
4
 
Kód
Názov predmetu
UkončenieKredity
 
Skupina predmetov povinných
FRPFinanční řízení podniku
skúška
5
skúška
4
ZATskúška4
 
5. semester (dosiaľ neaktívny)
 
Kód
Názov predmetuUkončenie
Kredity
 
Skupina predmetov povinných
PXMOzápočet30
 
6. semester (dosiaľ neaktívny)
 
KódNázov predmetuUkončenieKredity
 Skupina predmetov povinných
AAU-5Angličtina pro akademické účely - modul 5skúška4
Německý jazyk B1 pro cizince - modul 5skúška4
 
Kód
Názov predmetu
Ukončenie
Kredity
 Skupina predmetov povinných
klasifikovaný zápočet3
Mezinárodní obchodskúška4
PMNskúška
4
klasifikovaný zápočet
3
 
KódNázov predmetu
Ukončenie
Kredity
 
Skupina predmetov povinných
Bakalářský seminářzápočet6
 
7. semester (dosiaľ neaktívny)
 
KódNázov predmetuUkončenieKredity
 
Skupina predmetov povinných
BCE
zápočet
10
B2B marketingskúška
4
PM
skúška
2
 
KódNázov predmetuUkončenie
Kredity
 
Skupina predmetov povinných
štátna bakalárska skúška
0
 
Skupiny predmetov pre celý plán
 
KódNázov predmetuUkončenieKredity
 Skupina predmetov povinne voliteľných (min. 12 kr.)
klasifikovaný zápočet
2
Akademické psaní v angličtiněklasifikovaný zápočet
2
ALG
skúška
4
APAlgoritmizace a programování
skúška
6
ANDAndragogika
skúška
5
ARAutomatické řízení
skúška
4
BAP
skúška
3
Bezpečnost podnikání a ochrana datskúška3
SIT
klasifikovaný zápočet
3
CADCAD
klasifikovaný zápočet
3
Consumer's Rights and Automotive Industry Liability Across Europe Historický predmet, výučba bola ukončenáklasifikovaný zápočet1
CMAML
klasifikovaný zápočet
2
CG
klasifikovaný zápočet
3
Části strojůskúška
5
skúška
3
DVBDData Visualisation and Big Data Historický predmet, výučba bola ukončenáklasifikovaný zápočet
1
Datová analýza a databáze
skúška
6
Dějiny ekonomického myšlení
skúška
3
DBCDoing Business in Chinaklasifikovaný zápočet2
ETP1
skúška
5
ENBskúška
3
ELTElektrotechnikaskúška4
ENTEntrepreneurship
skúška
6
EPREtika v personálním řízení
skúška
3
Etiketa v obchodním jednání
klasifikovaný zápočet
2
EEI
skúška
3
EPP
skúška
4
FI
skúška
4
FAP
skúška
4
skúška
5
GL
skúška
3
klasifikovaný zápočet
3
IVInteligentní vozidlo Historický predmet, výučba bola ukončená
klasifikovaný zápočet
2
Intercultural Business Communicationklasifikovaný zápočet
3
IKklasifikovaný zápočet2
GAMInternational project week: Global Automotive Management Historický predmet, výučba bola ukončenáklasifikovaný zápočet2
klasifikovaný zápočet
2
KON
skúška
5
LPLogistika podniku
skúška
5
Management diverzity
skúška
3
MNKManagement kvalityskúška
4
MVDManagement kvality dodavatelů
skúška
3
Management kvality v automobilovém průmysluklasifikovaný zápočet
3
Manažerské rozhodováníklasifikovaný zápočet3
klasifikovaný zápočet
3
Metody štíhlé výroby
klasifikovaný zápočet
3
MSV2Metody štíhlé výroby IIklasifikovaný zápočet
3
skúška3
klasifikovaný zápočet
2
NUCT
skúška
3
skúška4
skúška
5
klasifikovaný zápočet
3
klasifikovaný zápočet
3
Numerické metodyskúška3
skúška
4
OV1skúška4
skúška3
skúška3
klasifikovaný zápočet3
klasifikovaný zápočet
3
PPDFklasifikovaný zápočet
1
PSLP1
skúška
5
PICTskúška
4
klasifikovaný zápočet5
Praktikum z operačního výzkumuklasifikovaný zápočet
3
skúška
4
Právo EU o zaměstnávání a sociální ochraněklasifikovaný zápočet5
klasifikovaný zápočet
2
PRGProgramování Historický predmet, výučba bola ukončenáskúška
5
PGS1Projekt Green Solutions modul 1 Historický predmet, výučba bola ukončená
klasifikovaný zápočet
3
PGS2klasifikovaný zápočet3
skúška
3
PSMATProseminář z matematiky
zápočet
0
skúška
3
skúška3
skúška
3
skúška
3
ZSP13skúška3
Předmět na zahraničním studijním pobytu 14skúška3
Předmět na zahraničním studijním pobytu 15
skúška
3
ZSP2Předmět na zahraničním studijním pobytu 2
skúška
3
skúška
3
ZSP4Předmět na zahraničním studijním pobytu 4skúška
3
ZSP5skúška3
ZSP6
skúška
3
ZSP7
skúška
3
ZSP8skúška3
skúška
3
Přehled automobilové techniky Historický predmet, výučba bola ukončená
klasifikovaný zápočet
3
PDskúška
3
skúška5
Psychologie práce, organizace a řízenískúška5
RSRozhodování spotřebitele, experimenty a realita Historický predmet, výučba bola ukončená
klasifikovaný zápočet
3
RDRŘízení dodavatelských řetězců
skúška
5
RPIŘízení podnikové informatikyskúška
3
RPskúška
4
RRklasifikovaný zápočet
2
RVP
skúška
4
SRDOVSimulace řízení dodavatelsko-odběratelských vztahůklasifikovaný zápočet
3
SRR
klasifikovaný zápočet
3
SDP
skúška
4
SMMK1Statistické metody v managementu kvality Iskúška3
SSMStrategic Sustainability Management
klasifikovaný zápočet
3
SMAFklasifikovaný zápočet
2
klasifikovaný zápočet2
SDRŠtíhlé dodavatelské řetězceklasifikovaný zápočet
3
klasifikovaný zápočet
3
TISTTechnická infrastruktura a síťové technologie
skúška
3
klasifikovaný zápočet3
Týmové řešení problémů v nestandardních podmínkách
zápočet
1
Týmový projekt spolupráce s praxí
klasifikovaný zápočet
3
TPSP2Týmový projekt spolupráce s praxí II
klasifikovaný zápočet
3
VKMK
klasifikovaný zápočet
3
VOONVybrané otázky z oblasti nákupu
klasifikovaný zápočet
3
klasifikovaný zápočet
3
VSUVVypovídací schopnost účetních výkazůskúška3
Základy hospodářské politikyskúška
3
skúška
3
Zaměstnanec, zaměstnavatel a parafiskální systémyskúška6