Prezeranie študijných programov - Zobrazenie plánu štúdia špecializácia

Aplikácia zobrazuje študijný plán pre vybranú špecializáciu a formu. Predmety sú rozdelené do skupín, z ktorých je potrebné vždy odštudovať dané minimum.

Fakulta: ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA o.p.s.
Počiatočné obdobie: ZS 2019/2020 - ŠAVŠ
Miesto výučby: Mladá Boleslav
Typ štúdia:
Bakalársky
Špecializácia:
BLMKE Logistika a management kvality
Forma: prezenčná
Začiatok špecializácia:
1. semester

 
1. semester ZS 2019/2020 - ŠAVŠ
 
KódNázov predmetu
Ukončenie
Kredity
 
Skupina predmetov povinných
AAU-1klasifikovaný zápočet4
Německý jazyk B1 pro cizince - modul 1klasifikovaný zápočet4
 
KódNázov predmetu
Ukončenie
Kredity
 
Skupina predmetov povinných
MA1Matematika I
skúška
5
 
Kód
Názov predmetu
Ukončenie
Kredity
 
Skupina predmetov povinných
skúška
3
MPS
skúška
4
ZMNZáklady managementuskúška5
Základy práva I
klasifikovaný zápočet
4
skúška
5
 
2. semester LS 2019/2020 - ŠAVŠ
 
Kód
Názov predmetu
Ukončenie
Kredity
 
Skupina predmetov povinných
AAU-2
klasifikovaný zápočet
4
Německý jazyk B1 pro cizince - modul 2klasifikovaný zápočet4
 
Kód
Názov predmetu
Ukončenie
Kredity
 
Skupina predmetov povinných
Matematika IIskúška
4
 
KódNázov predmetu
Ukončenie
Kredity
 
Skupina predmetov povinných
UCET2skúška
5
INSInformační systémy
skúška
3
Marketing
skúška
3
MIKRMikroekonomie Iskúška
5
Základy práva IIskúška3
 
3. semester ZS 2020/2021 - ŠAVŠ
 
Kód
Názov predmetu
UkončenieKredity
 
Skupina predmetov povinných
Angličtina pro akademické účely - modul 3
klasifikovaný zápočet
4
Německý jazyk B1 pro cizince - modul 3klasifikovaný zápočet4
 
Kód
Názov predmetu
Ukončenie
Kredity
 
Skupina predmetov povinných
skúška
4
Statistikaskúška
5
 
Kód
Názov predmetu
UkončenieKredity
 
Skupina predmetov povinných
MAEMakroekonomie I
skúška
5
ZDFPZáklady daňového a finančního právaskúška
4
ZSV
skúška
4
 
4. semester (dosiaľ neaktívny)
 
Kód
Názov predmetu
UkončenieKredity
 
Skupina predmetov povinných
klasifikovaný zápočet4
NJY-4klasifikovaný zápočet4
 
Kód
Názov predmetu
Ukončenie
Kredity
 
Skupina predmetov povinných
MNKManagement kvality
skúška
4
PMNGskúška
3
STEK
skúška
4
 
Kód
Názov predmetu
Ukončenie
Kredity
 Skupina predmetov povinných
skúška
5
skúška
4
skúška4
 
5. semester (dosiaľ neaktívny)
 
Kód
Názov predmetu
UkončenieKredity
 Skupina predmetov povinných
PXLMK
zápočet
30
 
6. semester (dosiaľ neaktívny)
 
Kód
Názov predmetu
UkončenieKredity
 
Skupina predmetov povinných
AAU-5Angličtina pro akademické účely - modul 5
skúška
4
NJY-5Německý jazyk B1 pro cizince - modul 5
skúška
4
 
Kód
Názov predmetu
UkončenieKredity
 Skupina predmetov povinných
skúška
5
PMNskúška
4
Počítačová simulace logistických procesů I
skúška
5
 
Kód
Názov predmetu
Ukončenie
Kredity
 
Skupina predmetov povinných
BS
zápočet
6
 
7. semester (dosiaľ neaktívny)
 
Kód
Názov predmetu
Ukončenie
Kredity
 
Skupina predmetov povinných
BCEBakalářská práce
zápočet
10
SRR
klasifikovaný zápočet
3
Statistické metody v managementu kvality Iskúška3
 
Kód
Názov predmetu
Ukončenie
Kredity
 Skupina predmetov povinných
SBZštátna bakalárska skúška0
 
Skupiny predmetov pre celý plán
 
KódNázov predmetu
Ukončenie
Kredity
 
Skupina predmetov povinne voliteľných (min. 12 kr.)
AL
klasifikovaný zápočet
2
APAklasifikovaný zápočet
2
ALG
skúška
4
APAlgoritmizace a programovánískúška
6
Andragogika
skúška
5
skúška4
BAPBankovnictví a pojišťovnictvískúška3
Bezpečnost podnikání a ochrana dat
skúška
3
klasifikovaný zápočet
3
B2B marketing
skúška
4
CADklasifikovaný zápočet
3
Consumer's Rights and Automotive Industry Liability Across Europe Historický predmet, výučba bola ukončená
klasifikovaný zápočet
1
CMAMLklasifikovaný zápočet
2
CGCorporate Governance
klasifikovaný zápočet
3
CSČásti strojů
skúška
5
skúška
3
Data Visualisation and Big Data Historický predmet, výučba bola ukončenáklasifikovaný zápočet
1
DAD
skúška
6
Dějiny ekonomického myšlenískúška
3
klasifikovaný zápočet
2
ETP1Ekonomie trhu práce I Historický predmet, výučba bola ukončená
skúška
5
Ekosystém nové mobilityskúška
3
Elektrotechnikaskúška
4
ENT
skúška
6
EPR
skúška
3
Etiketa v obchodním jednání
klasifikovaný zápočet
2
EEIskúška
3
Evropské právo a podnik
skúška
4
Finance
skúška
4
FAP
skúška
4
skúška5
GLskúška
3
INF2
klasifikovaný zápočet
3
IVklasifikovaný zápočet2
klasifikovaný zápočet3
IKInterkulturní kompetence
klasifikovaný zápočet
2
klasifikovaný zápočet
2
Komunikační kompetence ve firemním prostředí
klasifikovaný zápočet
2
KONKonstruování
skúška
5
MDskúška3
MVD
skúška
3
Management kvality v automobilovém průmyslu
klasifikovaný zápočet
3
MNOskúška
4
Manažerské rozhodování
klasifikovaný zápočet
3
Marketingová komunikaceskúška
3
MVMarketingový výzkum
klasifikovaný zápočet
3
Mediálni gramotnost
klasifikovaný zápočet
3
MSVklasifikovaný zápočet3
klasifikovaný zápočet3
Mezinárodní obchodskúška4
skúška
3
klasifikovaný zápočet
2
NUCT
skúška
3
skúška4
Nauka o podnikuskúška
5
NPDNepřímé daně
klasifikovaný zápočet
3
klasifikovaný zápočet
3
NMNumerické metody
skúška
3
Obstarávání - nákup
skúška
4
PMN2
skúška
3
PRPISPlánování a řízení projektů informačních systémů
skúška
3
Plánování výroby v automobilovém průmyslu
klasifikovaný zápočet
3
klasifikovaný zápočet
1
PICTPodnikové ICT technologie Historický predmet, výučba bola ukončená
skúška
4
PP1klasifikovaný zápočet
5
klasifikovaný zápočet
3
Právo duševního vlastnictví v mezinárodním obchodě
skúška
4
PEUPrávo EU o zaměstnávání a sociální ochraně
klasifikovaný zápočet
5
PMPrávo v marketingu
skúška
2
PILSS
klasifikovaný zápočet
2
Programování Historický predmet, výučba bola ukončenáskúška5
PGS1
klasifikovaný zápočet
3
klasifikovaný zápočet
3
Proseminář z matematiky
zápočet
0
Předmět na zahraničním studijním pobytu 1skúška3
skúška
3
ZSP11skúška3
Předmět na zahraničním studijním pobytu 12
skúška
3
ZSP13
skúška
3
ZSP14skúška3
skúška
3
ZSP2Předmět na zahraničním studijním pobytu 2skúška
3
ZSP3Předmět na zahraničním studijním pobytu 3
skúška
3
skúška
3
skúška3
skúška
3
skúška
3
ZSP8Předmět na zahraničním studijním pobytu 8skúška3
Předmět na zahraničním studijním pobytu 9
skúška
3
klasifikovaný zápočet
3
Přímé daně
skúška
3
skúška
5
skúška
5
klasifikovaný zápočet
2
klasifikovaný zápočet
3
skúška
5
skúška
3
RPŘízení projektuskúška4
RRŘízení rizik a rozhodovací analýzy Historický predmet, výučba bola ukončená
klasifikovaný zápočet
2
SRDOVklasifikovaný zápočet3
SKSociální komunikace
klasifikovaný zápočet
3
SVSociologický výzkumklasifikovaný zápočet2
skúška4
klasifikovaný zápočet
3
klasifikovaný zápočet
2
Supplier Relationship Management Historický predmet, výučba bola ukončená
klasifikovaný zápočet
2
SDRŠtíhlé dodavatelské řetězce
klasifikovaný zápočet
3
skúška
3
klasifikovaný zápočet
3
zápočet1
TPSPTýmový projekt spolupráce s praxíklasifikovaný zápočet
3
Týmový projekt spolupráce s praxí IIklasifikovaný zápočet
3
VKMKVybrané kapitoly z managementu kvality
klasifikovaný zápočet
3
Vybrané otázky z oblasti nákupu
klasifikovaný zápočet
3
VPLP
klasifikovaný zápočet
3
VSUV
skúška
3
ZHPskúška
3
skúška
3
Zaměstnanec, zaměstnavatel a parafiskální systémyskúška
6