Prohlídka studijních programů - Zobrazení plánu studia specializace

Aplikace zobrazuje studijní plán pro vybranou specializaci a formu. Předměty jsou rozděleny do skupin, z nichž je nutné vždy odstudovat dané minimum.

Fakulta:
ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA o.p.s.
Počáteční období:
ZS 2019/2020 - ŠAVŠ
Místo výuky:
Mladá Boleslav
Typ studia:
Bakalářský
Specializace:
BLMKE Logistika a management kvality
Forma:
prezenční
Začátek specializace:
1. semestr
Komentář: Studium se uzavírá po získání nejméně 210 kreditů ve stanovené skladbě. Nejméně 181 kredit je třeba získat ze stanovené skupiny povinných předmětů pro příslušnou specializaci, z toho 30 kreditů za povinnou odbornou praxi, 20 kreditů za předmět Anglický jazyk s cílovou úrovní nejméně B2 a 17 kreditů za druhý volitelný cizí jazyk s cílovou úrovní nejméně A2. Pro všechny zahraniční studenty bakalářského studia v českém jazyce s výjimkou Slováků a zahraničních studentů, kteří úspěšně absolvovali studium na české nebo slovenské střední škole nebo se prokázali Certifikovanou zkouškou češtiny pro cizince na minimální úrovni B2 SERR, je tímto druhým cizím jazykem povinně Český jazyk pro akademické účely. Tito studenti si mohou v případě zájmu dále zvolit třetí volitelný cizí jazyk. Dále je třeba získat nejméně 12 kreditů ze skupiny předmětů volitelných pro danou specializaci, které jsou zařazeny standardně v 6. a 7. semestru a jejich konkrétní nabídka je aktualizována před zápisem do příslušného semestru. V průběhu studia je student povinen splnit nejméně jeden předmět vyučovaný v anglickém jazyce. Níže uvedená tabulka standardního studijního plánu uvádí doporučené rozložení předmětů do jednotlivých semestrů.

 
1. semestr ZS 2019/2020 - ŠAVŠ
 
Kód
Název předmětu
UkončeníKredity
 
Skupina předmětů povinných
klasifikovaný zápočet
4
klasifikovaný zápočet4
 
KódNázev předmětuUkončeníKredity
 
Skupina předmětů povinných
zkouška
5
 
Kód
Název předmětu
Ukončení
Kredity
 
Skupina předmětů povinných
Informatika I
zkouška
3
zkouška
4
ZMN
zkouška
5
Základy práva I
klasifikovaný zápočet
4
UCET1Základy účetnictví a účetního výkaznictvízkouška
5
 
2. semestr LS 2019/2020 - ŠAVŠ
 
Kód
Název předmětu
Ukončení
Kredity
 
Skupina předmětů povinných
AAU-2klasifikovaný zápočet4
Německý jazyk B1 pro cizince - modul 2
klasifikovaný zápočet
4
 
Kód
Název předmětuUkončení
Kredity
 
Skupina předmětů povinných
zkouška
4
 
Kód
Název předmětuUkončení
Kredity
 
Skupina předmětů povinných
Finanční účetnictví podnikatelů v ČRzkouška5
INS
zkouška
3
zkouška3
MIKR
zkouška
5
zkouška3
 
3. semestr ZS 2020/2021 - ŠAVŠ
 
Kód
Název předmětuUkončení
Kredity
 Skupina předmětů povinných
AAU-3klasifikovaný zápočet4
NJY-3Německý jazyk B1 pro cizince - modul 3
klasifikovaný zápočet
4
 
Kód
Název předmětu
Ukončení
Kredity
 Skupina předmětů povinných
Operační výzkum Izkouška4
zkouška5
 
Kód
Název předmětu
Ukončení
Kredity
 
Skupina předmětů povinných
Makroekonomie I
zkouška
5
Základy daňového a finančního práva
zkouška
4
ZSVZáklady strojírenské výrobyzkouška
4
 
4. semestr (dosud neaktivní)
 
Kód
Název předmětu
Ukončení
Kredity
 
Skupina předmětů povinných
Angličtina pro akademické účely - modul 4klasifikovaný zápočet
4
Německý jazyk B1 pro cizince - modul 4klasifikovaný zápočet4
 
Kód
Název předmětu
UkončeníKredity
 
Skupina předmětů povinných
MNKzkouška4
PMNGzkouška3
zkouška
4
 
KódNázev předmětuUkončeníKredity
 Skupina předmětů povinných
FRPFinanční řízení podnikuzkouška
5
ORVzkouška
4
ZATZáklady automobilové technikyzkouška4
 
5. semestr (dosud neaktivní)
 
KódNázev předmětu
Ukončení
Kredity
 
Skupina předmětů povinných
zápočet
30
 
6. semestr (dosud neaktivní)
 
KódNázev předmětuUkončeníKredity
 
Skupina předmětů povinných
AAU-5Angličtina pro akademické účely - modul 5zkouška
4
NJY-5Německý jazyk B1 pro cizince - modul 5
zkouška
4
 
Kód
Název předmětu
Ukončení
Kredity
 
Skupina předmětů povinných
LPzkouška5
PMN
zkouška
4
PSLP1Počítačová simulace logistických procesů I
zkouška
5
 
KódNázev předmětu
Ukončení
Kredity
 Skupina předmětů povinných
BSBakalářský seminář
zápočet
6
 
7. semestr (dosud neaktivní)
 
Kód
Název předmětuUkončení
Kredity
 Skupina předmětů povinných
BCEBakalářská prácezápočet
10
SRRSimulace řízení dodavatelských řetězcůklasifikovaný zápočet
3
SMMK1Statistické metody v managementu kvality I
zkouška
3
 
Kód
Název předmětu
Ukončení
Kredity
 Skupina předmětů povinných
Státní bakalářská zkouška
státní bakalářská zkouška
0
 
Skupiny předmětů pro celý plán
 
Kód
Název předmětu
UkončeníKredity
 
Skupina předmětů povinně volitelných (min. 12 kr.)
ALklasifikovaný zápočet
2
Akademické psaní v angličtině
klasifikovaný zápočet
2
ALGAlgoritmizace Historický předmět, výuka byla ukončenazkouška4
zkouška
6
Andragogikazkouška5
ARAutomatické řízení
zkouška
4
Bankovnictví a pojišťovnictvízkouška
3
zkouška
3
SITklasifikovaný zápočet3
B2BB2B marketing
zkouška
4
CADCAD
klasifikovaný zápočet
3
Consumer's Rights and Automotive Industry Liability Across Europe Historický předmět, výuka byla ukončenaklasifikovaný zápočet
1
CMAMLCooperation Management in Automotive Manufacturing and Logistics Historický předmět, výuka byla ukončenaklasifikovaný zápočet
2
CG
klasifikovaný zápočet
3
CSzkouška
5
zkouška
3
DVBDklasifikovaný zápočet
1
DAD
zkouška
6
ETzkouška3
DBCDoing Business in Chinaklasifikovaný zápočet
2
Ekonomie trhu práce I Historický předmět, výuka byla ukončena
zkouška
5
Ekosystém nové mobility
zkouška
3
Elektrotechnika
zkouška
4
ENTEntrepreneurshipzkouška6
zkouška3
Etiketa v obchodním jednáníklasifikovaný zápočet
2
EEIzkouška3
EPP
zkouška
4
zkouška4
zkouška4
zkouška
5
GLzkouška3
klasifikovaný zápočet
3
Inteligentní vozidlo Historický předmět, výuka byla ukončenaklasifikovaný zápočet
2
IBCklasifikovaný zápočet3
IKInterkulturní kompetence
klasifikovaný zápočet
2
GAMInternational project week: Global Automotive Management Historický předmět, výuka byla ukončena
klasifikovaný zápočet
2
Komunikační kompetence ve firemním prostředíklasifikovaný zápočet
2
KONKonstruovánízkouška
5
MDManagement diverzity
zkouška
3
MVD
zkouška
3
MKAP
klasifikovaný zápočet
3
MNOManagement obchodu
zkouška
4
klasifikovaný zápočet3
zkouška
3
Marketingový výzkumklasifikovaný zápočet
3
MG
klasifikovaný zápočet
3
MSVklasifikovaný zápočet3
Metody štíhlé výroby IIklasifikovaný zápočet
3
MOMezinárodní obchodzkouška4
zkouška
3
Mezinárodní zdaněníklasifikovaný zápočet
2
NUCT
zkouška
3
NMTzkouška
4
NPNauka o podnikuzkouška
5
NPDNepřímé daně
klasifikovaný zápočet
3
Nové trendy v automobilovém průmyslu
klasifikovaný zápočet
3
NMNumerické metody
zkouška
3
OBS
zkouška
4
PMN2zkouška3
PRPISPlánování a řízení projektů informačních systémůzkouška3
klasifikovaný zápočet
3
Počítačová prezentace a digitální fotografie
klasifikovaný zápočet
1
PICTPodnikové ICT technologie Historický předmět, výuka byla ukončena
zkouška
4
Pracovní právo Iklasifikovaný zápočet
5
POVPraktikum z operačního výzkumu
klasifikovaný zápočet
3
PDVPrávo duševního vlastnictví v mezinárodním obchodězkouška4
PEU
klasifikovaný zápočet
5
zkouška
2
klasifikovaný zápočet
2
zkouška5
klasifikovaný zápočet
3
PGS2
klasifikovaný zápočet
3
PSMAT
zápočet
0
ZSP1zkouška3
ZSP10Předmět na zahraničním studijním pobytu 10zkouška
3
ZSP11
zkouška
3
zkouška
3
ZSP13
zkouška
3
ZSP14zkouška3
Předmět na zahraničním studijním pobytu 15
zkouška
3
zkouška3
ZSP3Předmět na zahraničním studijním pobytu 3zkouška3
Předmět na zahraničním studijním pobytu 4
zkouška
3
Předmět na zahraničním studijním pobytu 5zkouška3
ZSP6zkouška
3
ZSP7Předmět na zahraničním studijním pobytu 7
zkouška
3
Předmět na zahraničním studijním pobytu 8zkouška3
Předmět na zahraničním studijním pobytu 9zkouška
3
OVTPřehled automobilové techniky Historický předmět, výuka byla ukončena
klasifikovaný zápočet
3
zkouška3
zkouška
5
PPORPsychologie práce, organizace a řízenízkouška5
REklasifikovaný zápočet2
klasifikovaný zápočet
3
RDRzkouška5
RPIzkouška3
RPzkouška
4
RRklasifikovaný zápočet2
klasifikovaný zápočet
3
SKklasifikovaný zápočet3
SVklasifikovaný zápočet2
SDPzkouška
4
klasifikovaný zápočet
3
Strategický management se zaměřením na asijské země Historický předmět, výuka byla ukončenaklasifikovaný zápočet2
SRM
klasifikovaný zápočet
2
Štíhlé dodavatelské řetězce
klasifikovaný zápočet
3
TIST
zkouška
3
Trestněprávní odpovědnost manažerů Historický předmět, výuka byla ukončenaklasifikovaný zápočet3
Týmové řešení problémů v nestandardních podmínkách
zápočet
1
TPSP
klasifikovaný zápočet
3
klasifikovaný zápočet
3
klasifikovaný zápočet
3
VOONVybrané otázky z oblasti nákupuklasifikovaný zápočet
3
VPLPVybrané případy z logistické praxe
klasifikovaný zápočet
3
VSUVVypovídací schopnost účetních výkazůzkouška
3
zkouška
3
ZPRZáklady procesního řízení
zkouška
3
ZZPSZaměstnanec, zaměstnavatel a parafiskální systémyzkouška
6