Prezeranie študijných programov - Zobrazenie plánu štúdia špecializácia

Aplikácia zobrazuje študijný plán pre vybranú špecializáciu a formu. Predmety sú rozdelené do skupín, z ktorých je potrebné vždy odštudovať dané minimum.

Fakulta:
ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA o.p.s.
Počiatočné obdobie: ZS 2019/2020 - ŠAVŠ
Miesto výučby: Mladá Boleslav
Typ štúdia:
Bakalársky
Špecializácia:
BFRE Finanční řízení
Forma:
prezenčná
Začiatok špecializácia: 1. semester

 
1. semester ZS 2019/2020 - ŠAVŠ
 
Kód
Názov predmetu
Ukončenie
Kredity
 
Skupina predmetov povinných
klasifikovaný zápočet
4
NJY-1Německý jazyk B1 pro cizince - modul 1klasifikovaný zápočet4
 
Kód
Názov predmetu
Ukončenie
Kredity
 
Skupina predmetov povinných
Matematika I
skúška
5
 
Kód
Názov predmetu
Ukončenie
Kredity
 
Skupina predmetov povinných
Informatika Iskúška
3
Manažerská psychologie a sociologie
skúška
4
Základy managementu
skúška
5
PR1Základy práva I
klasifikovaný zápočet
4
Základy účetnictví a účetního výkaznictví
skúška
5
 
2. semester LS 2019/2020 - ŠAVŠ
 
Kód
Názov predmetuUkončenie
Kredity
 
Skupina predmetov povinných
AAU-2Angličtina pro akademické účely - modul 2
klasifikovaný zápočet
4
NJY-2
klasifikovaný zápočet
4
 
Kód
Názov predmetu
Ukončenie
Kredity
 
Skupina predmetov povinných
Matematika II
skúška
4
 
Kód
Názov predmetu
Ukončenie
Kredity
 
Skupina predmetov povinných
UCET2skúška
5
Informační systémyskúška3
MRKMarketing
skúška
3
skúška
5
skúška3
 
3. semester (dosiaľ neaktívny)
 
Kód
Názov predmetu
Ukončenie
Kredity
 
Skupina predmetov povinných
Angličtina pro akademické účely - modul 3klasifikovaný zápočet4
klasifikovaný zápočet
4
 
KódNázov predmetuUkončenieKredity
 
Skupina predmetov povinných
NP
skúška
5
ST
skúška
5
 
KódNázov predmetu
Ukončenie
Kredity
 Skupina predmetov povinných
MAEskúška
5
ZDFP
skúška
4
skúška
4
 
4. semester (dosiaľ neaktívny)
 
KódNázov predmetu
Ukončenie
Kredity
 
Skupina predmetov povinných
Angličtina pro akademické účely - modul 4klasifikovaný zápočet4
klasifikovaný zápočet4
 
KódNázov predmetuUkončenie
Kredity
 Skupina predmetov povinných
NUCTNákladové účetnictvískúška
3
PDskúška
3
STEKStatistika pro ekonomy
skúška
4
 
Kód
Názov predmetu
Ukončenie
Kredity
 
Skupina predmetov povinných
Finanční řízení podniku
skúška
5
ORVskúška
4
ZATskúška
4
 
5. semester (dosiaľ neaktívny)
 
Kód
Názov predmetu
Ukončenie
Kredity
 Skupina predmetov povinných
Odborná praxezápočet30
 
6. semester (dosiaľ neaktívny)
 
Kód
Názov predmetu
UkončenieKredity
 
Skupina predmetov povinných
Angličtina pro akademické účely - modul 5
skúška
4
NJY-5Německý jazyk B1 pro cizince - modul 5skúška
4
 
Kód
Názov predmetu
Ukončenie
Kredity
 
Skupina predmetov povinných
skúška
3
FAPskúška
4
NPDklasifikovaný zápočet3
PMNskúška
4
 
KódNázov predmetu
Ukončenie
Kredity
 Skupina predmetov povinných
BSBakalářský seminář
zápočet
6
 
7. semester (dosiaľ neaktívny)
 
Kód
Názov predmetu
UkončenieKredity
 
Skupina predmetov povinných
BCEBakalářská práce
zápočet
10
skúška
4
klasifikovaný zápočet
2
 
Kód
Názov predmetuUkončenie
Kredity
 Skupina predmetov povinných
SBZStátní bakalářská zkouška
štátna bakalárska skúška
0
 
Skupiny predmetov pre celý plán
 
Kód
Názov predmetu
Ukončenie
Kredity
 Skupina predmetov povinne voliteľných (min. 12 kr.)
Advanced Logistics Historický predmet, výučba bola ukončenáklasifikovaný zápočet
2
APAklasifikovaný zápočet
2
Algoritmizace Historický predmet, výučba bola ukončená
skúška
4
skúška
6
ANDAndragogikaskúška
5
Automatické řízenískúška4
BPOD
skúška
3
klasifikovaný zápočet3
B2BB2B marketing
skúška
4
CADCADklasifikovaný zápočet
3
CRAIConsumer's Rights and Automotive Industry Liability Across Europe Historický predmet, výučba bola ukončená
klasifikovaný zápočet
1
CMAML
klasifikovaný zápočet
2
klasifikovaný zápočet3
Části strojů
skúška
5
DJDaňová judikatura Historický predmet, výučba bola ukončenáskúška3
klasifikovaný zápočet
1
Datová analýza a databázeskúška6
skúška
3
Doing Business in Chinaklasifikovaný zápočet2
Ekonomie trhu práce I Historický predmet, výučba bola ukončená
skúška
5
skúška
3
ELTskúška
4
Entrepreneurshipskúška6
EPRskúška
3
Etiketa v obchodním jednáníklasifikovaný zápočet2
EEI
skúška
3
EPPskúška
4
skúška
5
Green logistika
skúška
3
Informatika IIklasifikovaný zápočet
3
Inteligentní vozidlo Historický predmet, výučba bola ukončená
klasifikovaný zápočet
2
klasifikovaný zápočet
3
IKklasifikovaný zápočet
2
GAM
klasifikovaný zápočet
2
KKFPklasifikovaný zápočet
2
skúška
5
skúška5
MD
skúška
3
MNKManagement kvalityskúška
4
MVDManagement kvality dodavatelůskúška3
klasifikovaný zápočet
3
MNO
skúška
4
Manažerské rozhodování
klasifikovaný zápočet
3
skúška3
MVMarketingový výzkum
klasifikovaný zápočet
3
Mediálni gramotnost
klasifikovaný zápočet
3
klasifikovaný zápočet
3
MSV2
klasifikovaný zápočet
3
skúška4
Mezinárodní řízení lidských zdrojůskúška
3
NMTNauka o materiáluskúška
4
klasifikovaný zápočet3
NM
skúška
3
skúška4
Operační výzkum Iskúška
4
Personální management IIskúška
3
skúška3
klasifikovaný zápočet
3
klasifikovaný zápočet
3
klasifikovaný zápočet
1
PSLP1Počítačová simulace logistických procesů I
skúška
5
PICTPodnikové ICT technologie Historický predmet, výučba bola ukončená
skúška
4
PP1Pracovní právo Iklasifikovaný zápočet5
Praktikum z operačního výzkumuklasifikovaný zápočet3
PDVskúška
4
Právo EU o zaměstnávání a sociální ochraně
klasifikovaný zápočet
5
Právo v marketingu
skúška
2
Process Improvement with Lean Six Sigma in the Automotive Industry Historický predmet, výučba bola ukončená
klasifikovaný zápočet
2
PRGskúška
5
Projekt Green Solutions modul 1 Historický predmet, výučba bola ukončená
klasifikovaný zápočet
3
PGS2Projekt Green Solutions modul 2 Historický predmet, výučba bola ukončenáklasifikovaný zápočet3
PMNGProjektový managementskúška3
Proseminář z matematikyzápočet
0
skúška
3
ZSP10Předmět na zahraničním studijním pobytu 10
skúška
3
skúška
3
Předmět na zahraničním studijním pobytu 12
skúška
3
skúška
3
Předmět na zahraničním studijním pobytu 14skúška
3
ZSP15
skúška
3
skúška
3
ZSP3skúška3
ZSP4Předmět na zahraničním studijním pobytu 4
skúška
3
Předmět na zahraničním studijním pobytu 5
skúška
3
skúška3
ZSP7
skúška
3
ZSP8skúška3
ZSP9
skúška
3
klasifikovaný zápočet
3
skúška
5
PPOR
skúška
5
Rétorikaklasifikovaný zápočet
2
RS
klasifikovaný zápočet
3
RDRŘízení dodavatelských řetězců
skúška
5
RPIskúška
3
RPskúška
4
RR
klasifikovaný zápočet
2
RVP
klasifikovaný zápočet
3
SRDOVSimulace řízení dodavatelsko-odběratelských vztahůklasifikovaný zápočet3
SRRSimulace řízení dodavatelských řetězců
klasifikovaný zápočet
3
SKSociální komunikaceklasifikovaný zápočet
3
klasifikovaný zápočet2
SDPSpráva daní a poplatků Historický predmet, výučba bola ukončená
skúška
4
SMMK1Statistické metody v managementu kvality Iskúška
3
klasifikovaný zápočet
3
SMAFStrategický management se zaměřením na asijské zeměklasifikovaný zápočet2
Supplier Relationship Management Historický predmet, výučba bola ukončenáklasifikovaný zápočet
2
SDRklasifikovaný zápočet3
klasifikovaný zápočet
3
TISTTechnická infrastruktura a síťové technologieskúška
3
klasifikovaný zápočet
3
Týmové řešení problémů v nestandardních podmínkáchzápočet1
TPSPklasifikovaný zápočet3
klasifikovaný zápočet
3
klasifikovaný zápočet
3
VOONklasifikovaný zápočet
3
VPLPVybrané případy z logistické praxe
klasifikovaný zápočet
3
skúška
3
ZHPZáklady hospodářské politiky
skúška
3
Základy procesního řízení
skúška
3
ZSTskúška5
ZZPSskúška6