Prohlídka studijních programů - Zobrazení plánu studia specializace

Aplikace zobrazuje studijní plán pro vybranou specializaci a formu. Předměty jsou rozděleny do skupin, z nichž je nutné vždy odstudovat dané minimum.

Fakulta: ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA o.p.s.
Počáteční období:
ZS 2019/2020 - ŠAVŠ
Místo výuky:
Mladá Boleslav
Typ studia: Bakalářský
Specializace:
BFRE Finanční řízení
Forma: prezenční
Začátek specializace:
1. semestr
Komentář:
Studium se uzavírá po získání nejméně 210 kreditů ve stanovené skladbě. Nejméně 181 kredit je třeba získat ze stanovené skupiny povinných předmětů pro příslušnou specializaci, z toho 30 kreditů za povinnou odbornou praxi, 20 kreditů za předmět Anglický jazyk s cílovou úrovní nejméně B2 a 17 kreditů za druhý volitelný cizí jazyk s cílovou úrovní nejméně A2. Pro všechny zahraniční studenty bakalářského studia v českém jazyce s výjimkou Slováků a zahraničních studentů, kteří úspěšně absolvovali studium na české nebo slovenské střední škole nebo se prokázali Certifikovanou zkouškou češtiny pro cizince na minimální úrovni B2 SERR, je tímto druhým cizím jazykem povinně Český jazyk pro akademické účely. Tito studenti si mohou v případě zájmu dále zvolit třetí volitelný cizí jazyk. Dále je třeba získat nejméně 12 kreditů ze skupiny předmětů volitelných pro danou specializaci, které jsou zařazeny standardně v 6. a 7. semestru a jejich konkrétní nabídka je aktualizována před zápisem do příslušného semestru. V průběhu studia je student povinen splnit nejméně jeden předmět vyučovaný v anglickém jazyce. Níže uvedená tabulka standardního studijního plánu uvádí doporučené rozložení předmětů do jednotlivých semestrů.

 
1. semestr ZS 2019/2020 - ŠAVŠ
 
Kód
Název předmětu
UkončeníKredity
 Skupina předmětů povinných
AAU-1Angličtina pro akademické účely - modul 1
klasifikovaný zápočet
4
klasifikovaný zápočet4
 
Kód
Název předmětu
Ukončení
Kredity
 
Skupina předmětů povinných
zkouška
5
 
Kód
Název předmětu
Ukončení
Kredity
 
Skupina předmětů povinných
Informatika Izkouška3
zkouška4
ZMN
zkouška
5
Základy práva I
klasifikovaný zápočet
4
Základy účetnictví a účetního výkaznictví
zkouška
5
 
2. semestr LS 2019/2020 - ŠAVŠ
 
Kód
Název předmětu
UkončeníKredity
 Skupina předmětů povinných
Angličtina pro akademické účely - modul 2klasifikovaný zápočet4
Německý jazyk B1 pro cizince - modul 2klasifikovaný zápočet
4
 
Kód
Název předmětu
Ukončení
Kredity
 
Skupina předmětů povinných
MA2zkouška4
 
Kód
Název předmětu
Ukončení
Kredity
 
Skupina předmětů povinných
UCET2Finanční účetnictví podnikatelů v ČR
zkouška
5
INSInformační systémyzkouška
3
MRK
zkouška
3
MIKRMikroekonomie I
zkouška
5
PR2zkouška3
 
3. semestr (dosud neaktivní)
 
Kód
Název předmětu
Ukončení
Kredity
 
Skupina předmětů povinných
klasifikovaný zápočet
4
NJY-3Německý jazyk B1 pro cizince - modul 3
klasifikovaný zápočet
4
 
Kód
Název předmětu
Ukončení
Kredity
 
Skupina předmětů povinných
Nauka o podnikuzkouška5
STzkouška5
 
Kód
Název předmětuUkončení
Kredity
 
Skupina předmětů povinných
zkouška
5
ZDFPZáklady daňového a finančního práva
zkouška
4
ZSVZáklady strojírenské výrobyzkouška4
 
4. semestr (dosud neaktivní)
 
Kód
Název předmětu
Ukončení
Kredity
 Skupina předmětů povinných
klasifikovaný zápočet4
NJY-4klasifikovaný zápočet4
 
KódNázev předmětuUkončeníKredity
 
Skupina předmětů povinných
NUCTNákladové účetnictvízkouška3
PDPřímé danězkouška3
STEKStatistika pro ekonomyzkouška4
 
Kód
Název předmětu
Ukončení
Kredity
 
Skupina předmětů povinných
Finanční řízení podniku
zkouška
5
Organizace a řízení výrobyzkouška
4
Základy automobilové techniky
zkouška
4
 
5. semestr (dosud neaktivní)
 
Kód
Název předmětu
Ukončení
Kredity
 
Skupina předmětů povinných
PXFRzápočet30
 
6. semestr (dosud neaktivní)
 
KódNázev předmětuUkončení
Kredity
 
Skupina předmětů povinných
Angličtina pro akademické účely - modul 5
zkouška
4
NJY-5Německý jazyk B1 pro cizince - modul 5zkouška4
 
Kód
Název předmětu
Ukončení
Kredity
 
Skupina předmětů povinných
Bankovnictví a pojišťovnictví
zkouška
3
zkouška
4
Nepřímé daně
klasifikovaný zápočet
3
PMN
zkouška
4
 
Kód
Název předmětu
Ukončení
Kredity
 Skupina předmětů povinných
zápočet
6
 
7. semestr (dosud neaktivní)
 
KódNázev předmětuUkončení
Kredity
 
Skupina předmětů povinných
Bakalářská práce
zápočet
10
zkouška4
klasifikovaný zápočet
2
 
Kód
Název předmětu
Ukončení
Kredity
 
Skupina předmětů povinných
státní bakalářská zkouška
0
 
Skupiny předmětů pro celý plán
 
Kód
Název předmětuUkončení
Kredity
 Skupina předmětů povinně volitelných (min. 12 kr.)
AL
klasifikovaný zápočet
2
Akademické psaní v angličtiněklasifikovaný zápočet
2
ALGAlgoritmizace Historický předmět, výuka byla ukončenazkouška
4
APAlgoritmizace a programovánízkouška
6
zkouška
5
zkouška
4
zkouška
3
klasifikovaný zápočet
3
B2B marketingzkouška4
CADCADklasifikovaný zápočet
3
Consumer's Rights and Automotive Industry Liability Across Europe Historický předmět, výuka byla ukončenaklasifikovaný zápočet
1
CMAMLCooperation Management in Automotive Manufacturing and Logistics Historický předmět, výuka byla ukončenaklasifikovaný zápočet
2
CG
klasifikovaný zápočet
3
Části strojůzkouška5
Daňová judikatura Historický předmět, výuka byla ukončena
zkouška
3
DVBDklasifikovaný zápočet
1
zkouška
6
ETzkouška
3
DBC
klasifikovaný zápočet
2
zkouška
5
zkouška3
zkouška
4
ENTzkouška6
zkouška
3
EOJklasifikovaný zápočet2
EEI
zkouška
3
Evropské právo a podnik
zkouška
4
FYFyzika
zkouška
5
GL
zkouška
3
klasifikovaný zápočet
3
Inteligentní vozidlo Historický předmět, výuka byla ukončenaklasifikovaný zápočet
2
Intercultural Business Communicationklasifikovaný zápočet
3
Interkulturní kompetence
klasifikovaný zápočet
2
GAMInternational project week: Global Automotive Management Historický předmět, výuka byla ukončena
klasifikovaný zápočet
2
KKFPKomunikační kompetence ve firemním prostředí
klasifikovaný zápočet
2
Konstruovánízkouška
5
LPzkouška
5
MD
zkouška
3
Management kvality
zkouška
4
MVDManagement kvality dodavatelůzkouška3
MKAP
klasifikovaný zápočet
3
MNO
zkouška
4
MRManažerské rozhodování
klasifikovaný zápočet
3
MKzkouška3
Marketingový výzkum
klasifikovaný zápočet
3
MGMediálni gramotnostklasifikovaný zápočet
3
klasifikovaný zápočet
3
MSV2
klasifikovaný zápočet
3
Mezinárodní obchod
zkouška
4
zkouška
3
zkouška
4
NTAklasifikovaný zápočet3
zkouška3
OBSObstarávání - nákup Historický předmět, výuka byla ukončena
zkouška
4
Operační výzkum Izkouška4
PMN2
zkouška
3
Plánování a řízení projektů informačních systémů
zkouška
3
PVAPPlánování výroby v automobilovém průmyslu
klasifikovaný zápočet
3
PGPočítačová grafika Historický předmět, výuka byla ukončena
klasifikovaný zápočet
3
PPDFPočítačová prezentace a digitální fotografieklasifikovaný zápočet1
zkouška
5
zkouška
4
Pracovní právo Iklasifikovaný zápočet5
POVPraktikum z operačního výzkumu
klasifikovaný zápočet
3
zkouška
4
PEUklasifikovaný zápočet5
PMzkouška
2
PILSSProcess Improvement with Lean Six Sigma in the Automotive Industry Historický předmět, výuka byla ukončenaklasifikovaný zápočet
2
zkouška
5
PGS1klasifikovaný zápočet
3
PGS2klasifikovaný zápočet3
Projektový managementzkouška3
PSMATProseminář z matematiky
zápočet
0
ZSP1
zkouška
3
Předmět na zahraničním studijním pobytu 10zkouška3
zkouška3
zkouška
3
zkouška
3
ZSP14Předmět na zahraničním studijním pobytu 14
zkouška
3
ZSP15zkouška3
zkouška
3
Předmět na zahraničním studijním pobytu 3
zkouška
3
ZSP4zkouška
3
Předmět na zahraničním studijním pobytu 5
zkouška
3
ZSP6zkouška3
Předmět na zahraničním studijním pobytu 7
zkouška
3
Předmět na zahraničním studijním pobytu 8zkouška
3
zkouška
3
klasifikovaný zápočet
3
Psychologie osobnosti a psychodiagnostika
zkouška
5
PPOR
zkouška
5
RE
klasifikovaný zápočet
2
RSRozhodování spotřebitele, experimenty a realita Historický předmět, výuka byla ukončena
klasifikovaný zápočet
3
zkouška
5
RPIŘízení podnikové informatiky Izkouška3
RPŘízení projektuzkouška4
klasifikovaný zápočet
2
klasifikovaný zápočet
3
SRDOVSimulace řízení dodavatelsko-odběratelských vztahůklasifikovaný zápočet3
klasifikovaný zápočet
3
SKSociální komunikaceklasifikovaný zápočet
3
Sociologický výzkum
klasifikovaný zápočet
2
zkouška
4
Statistické metody v managementu kvality I
zkouška
3
klasifikovaný zápočet
3
Strategický management se zaměřením na asijské země Historický předmět, výuka byla ukončenaklasifikovaný zápočet2
SRM
klasifikovaný zápočet
2
SDR
klasifikovaný zápočet
3
klasifikovaný zápočet
3
zkouška3
klasifikovaný zápočet
3
zápočet
1
TPSPTýmový projekt spolupráce s praxí I
klasifikovaný zápočet
3
TPSP2Týmový projekt spolupráce s praxí IIklasifikovaný zápočet3
VKMKklasifikovaný zápočet3
klasifikovaný zápočet
3
Vybrané případy z logistické praxe
klasifikovaný zápočet
3
zkouška
3
ZHPzkouška
3
ZPR
zkouška
3
Základy statistiky
zkouška
5
ZZPSZaměstnanec, zaměstnavatel a parafiskální systémy
zkouška
6