Prohlídka studijních programů - Informace o předmětech SZ

Aplikace zobrazuje přehled jednotlivých studijních programů, oborů a specializací na jednotlivých fakultách této univerzity. Zde se dočtete podrobné informace o předmětech státní zkoušky zvoleného studijního oboru. Pokud si přejete zobrazit tematické celky pro otázky z daného předmětu, klikněte na název předmětu. Údaje se vztahují ke zvolenému počátečnímu období studia. Nejsou-li tematické celky k dispozici, dostanete se do sylabu předmětu.

Fakulta:
ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA o.p.s.
Počáteční období:
ZS 2019/2020 - ŠAVŠ
Místo výuky: Mladá Boleslav
Typ studia:
Bakalářský
Specializace:
BFRE Finanční řízení
Forma: prezenční

Dosud nebyly vloženy předměty státní zkoušky.