Prezeranie študijných programov - Výber typu štúdia

Aplikácia zobrazuje prehľad jednotlivých študijných programov, zameraní a špecializácií na jednotlivých fakultách tejto univerzity. Jednotlivé študijné programy sú rozdelené podľa typov štúdia. Pomocou ikony Prehliadať si zobrazíte prehľad študijných programov typu štúdia. Magisterský nadväzujúci Typ štúdia je pokračovaním bakalárskeho typu štúdia.

Fakulta:
ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA o.p.s.
Počiatočné obdobie:
ZS 2004/2005 - ŠAVŠ
Miesto výučby:
Mladá Boleslav

Typ štúdiaMnožstvo programov
Prehliadať
Bakalársky
1