Prezeranie študijných programov - Výber programu alebo špecializácie

Aplikácia zobrazuje prehľad jednotlivých študijných programov, odborov a špecializácií na jednotlivých fakultách tejto univerzity. Všetci študenti sú prijímaní do študijných programov. Podrobné informácie o študijnom programe získate kliknutím na ikonu v stĺpci "Informácie o programe". Detaily o študijných odboroch daného programu zistíte zvolením ikony v stĺpci "Prehliadať". Pokiaľ sú k programu založené univerzitné orgány (napr. Programová komisia študijného programu), sú dostupné v stĺpci "Orgány".

Fakulta: ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA o.p.s.
Počiatočné obdobie:
LS 2009/2010 - ŠAVŠ
Miesto výučby:
Mladá Boleslav
Typ štúdia:
Magisterský nadvädzujúci

Výber študijného programu

Kód
Program
Jazyk výučby
Počet odborovInformácie o programe
Prehliadať
Orgány
N 62 08
N-EM Ekonomika a management
Čeština, Angličtina
4
-