Zahraniční dohody

Přehled států

Hodnota ve sloupci Počet institucí udává informaci o počtu institucí, se kterými má naše univerzita uzavřeny dohody. Volbou sloupce Zvolit si zobrazíte přehled institucí v jednotlivých státech.

Dohoda:
Bilaterální dohoda

Stát
Počet dohod
Počet institucí
Počet studentůZvolit
Čínská lidová republika
3
3
17
Dánské království
1
1
2
Italská republika
1
11
Izraelský stát
1
1
2
Rakouská republika
1
1
9
Ruská federace
1
1
1
Spojené státy americké
1
11
Spolková republika Německo22
5