Zahraniční dohody

Přehled institucí

U každé instituce je uvedeno, s jakou fakultou naší univerzity byla daná dohoda uzavřena. Volbou sloupce Zvolit si zobrazíte přehled jednotlivých fakult.

Dohoda:
Bilaterální dohoda
Stát:
Ruská federace

Název instituce
Rozsah dohody
Počet studentů
Zvolit
Kuban State UniversityŠAVŠ
1