Zahraničné dohody

Prehľad inštitúcií

U každej inštitúcie je uvedené s akou fakultou našej univerzity bola daná dohoda uzatvorená. Voľbou stĺpca Zvoliť si zobrazíte prehľad jednotlivých fakúlt.

Dohoda:
Bilaterální dohoda
Štát:
Rakúska republika

Názov inštitúcie
Rozsah dohody
Počet študentovZvoliť
University of Applied Sciences Upper Austria, SteyrŠAVŠ9