Zahraničné dohody

Prehľad inštitúcií

U každej inštitúcie je uvedené s akou fakultou našej univerzity bola daná dohoda uzatvorená. Voľbou stĺpca Zvoliť si zobrazíte prehľad jednotlivých fakúlt.

Dohoda:
Bilaterální dohoda
Štát:
Izraelský štát

Názov inštitúcie
Rozsah dohody
Počet študentov
Zvoliť
IDC Herzliya
ŠAVŠ
2