Zahraniční dohody

Přehled institucí

U každé instituce je uvedeno, s jakou fakultou naší univerzity byla daná dohoda uzavřena. Volbou sloupce Zvolit si zobrazíte přehled jednotlivých fakult.

Dohoda:
Bilaterální dohoda
Stát: Spolková republika Německo

Název instituce
Rozsah dohody
Počet studentů
Zvolit
University of Applied Sciences, Regensburg
ŠAVŠ
4
University of Applied Sciences, Zwickau
ŠAVŠ
1