Zahraničné dohody

Prehľad inštitúcií

U každej inštitúcie je uvedené s akou fakultou našej univerzity bola daná dohoda uzatvorená. Voľbou stĺpca Zvoliť si zobrazíte prehľad jednotlivých fakúlt.

Dohoda: Bilaterální dohoda
Štát: Dánske kráľovstvo

Názov inštitúcie
Rozsah dohody
Počet študentovZvoliť
VIA University College
ŠAVŠ2