Zahraničné dohody

Aplikácia zobrazuje informácie o dohodách uzatvorených medzi našou univerzitou a zahraničnými inštitúciami. Voľbou stĺpca Zvoliť si zobrazíte štáty, v ktorých sídlia inštitúcie, s ktorými má naša univerzita uzatvorené dohody.

Názov dohody
Počet dohôd
Počet inštitúcií
Počet štátov
Počet študentovZvoliť
Bilaterální dohoda11
11
8
37
Erasmus+40
41
19136
LLP/Erasmus22
25
11
89