Zahraniční dohody

Aplikace zobrazuje informace o dohodách uzavřených mezi naší univerzitou a zahraničními institucemi. Volbou sloupce Zvolit si zobrazíte státy, ve kterých sídlí instituce, se kterými má naše univerzita uzavřeny dohody.

Název dohody
Počet dohodPočet institucíPočet státůPočet studentů
Zvolit
Bilaterální dohoda
1111837
Erasmus+
394019131
LLP/Erasmus
2225
11
89