Používané ID karty

V tejto aplikácii sú zobrazené všetky typy používaných identifikačných kariet.