Přehled externistů

Aplikace Přehled externistů zobrazuje seznam osob s evidovaným externím poměrem ke zvolenému subjektu, případně podsubjektům. Aplikace je přístupná uživatelům s oprávněním externiste-e nebo externiste-p nebo ext-sub.

V úvodu aplikace je zobrazen formulář pro výběr subjektu, pro který se má seznam osob s externím poměrem zobrazit. Dle práv uživatele je zobrazena volba Druh subjektu, kde lze volit mezi pracovišti a externími subjekty. Příslušný subjekt (pracoviště nebo externí subjekt) se pak zvolí z nabídky Subjekt. Při zatržení volby včetně podsubjektů budou do seznamu zahrnuty i externí poměry evidované na subjektech podřízených zvolenému subjektu. Pomocí nabídky Rok lze seznam omezit pouze na záznamy zasahující do zvoleného roku. Pomocí volby včetně osob s ukončeným externím poměrem lze seznam rozšířit i o pracovníky s ukončeným externím pracovním poměrem. Seznam osob s externím poměrem dle nastavených parametrů se zobrazí po stisknutí tlačítka .

V zobrazeném seznamu je uvedeno jméno osoby, zařazení externího poměru, datum odkdy, případně dokdy je externí poměr evidován a jeho stav (aktivní nebo ukončený). Kliknutím na ikonu ve sloupci Správa osob lze přejít k evidenci dané osoby v aplikaci Správa osob.