Zobrazení zprávy

Aplikace Zobrazení zprávy zobrazuje obsah e-mailové zprávy a zpřístupňuje operace s e-mailovou zprávou.

Po otevření zprávy jsou zobrazeny údaje o odesílateli, příjemci, předmět a obsah zprávy, případně přílohy. U zprávy, u které odesílatel vyžaduje potvrzení o jejím přečtení, se potvrzení automaticky odešle. Kliknutím na jméno odesílatele zprávy se přejde do aplikace Kontakty, kde je možné přidat odesílatele do kontaktů. Štítky, kterými si uživatel zprávu označil, jsou zobrazeny v poli Tagy. Nový štítek je možné ke zprávě přidat kliknutím na ikonu . Odebrání štítku zprávy se provede kliknutím na křížek zobrazený u příslušného štítkupoštovní schránka!štítky!odebrat. Přílohu ve zprávě lze otevřít kliknutím na její název nebo kliknutím na ikonu ve sloupci Přesuň do DS přesunout do Dokumentového serveru. Po kliknutí se otevře aplikace Převod přílohy z Pošty do Dokumentového serveru.

Prostřednictvím následujících tlačítek lze s otevřenou zprávou provádět další operace.

  • – kliknutím na tlačítko se otevře formulář s předvyplněnou původní zprávou a adresátem. Lze do něj doplnit další text, či připojit přílohu a zprávu s odpovědí zaslat zpět.

  • – tlačítko umožňuje odpovědět všem, kterým byla zpráva původně odeslána. Další funkce jsou stejné, jako u předchozího tlačítka.

  • – kliknutím na tlačítko se otevře formulář s předvyplněnou původní zprávou. Lze do něj doplnit další text, či připojit přílohu, vyplnit adresu příjemce a odeslat.

  • - kliknutím na tlačítko lze zprávu předat zvolenému adresátovi. Předaná zpráva bude mít v odesílateli jméno původního autora, např. pan Novák pošle zprávu paní Dvořákové. Ta ji předá panu Suchému, kterému se v odesílateli zobrazí jméno pana Nováka.

  • – tlačítkem se zpráva smaže (přesune do složky Koš) a zobrazí se následující zpráva z poštovní schránky. Kliknutím na ikonu zprávy ve složce Koš definitivně vymažou.

  • – tlačítkem lze zobrazit další podrobnosti o zprávě.

  • spamspam je označení pro nevyžádanou poštu. Zpráva označená jako spam bude přesunuta do složky Spam a do hromadného úložiště spamů poštovního systému. V úložišti jsou zprávy podrobeny analýze, která slouží k větší úspěšnosti systému při zachycování spamů.

  • – tlačítko je součástí menu pro přemístění zprávy do jiné složky Poštovní schránky, nebo barevné rozlišení zpráv (barevné rozlišení se nastavuje ve složce NastaveníZákladní nastavení).

  • – tlačítkem je možné zprávu vytisknout.