Skupinové kvóty

kvóty!poštovní schránky

Aplikace Skupinové kvóty umožňuje hromadné nastavení a správu kvót pro příjem poštovních zpráv. Po vyčerpání kvóty není uživatelům umožněn příjem další pošty, výjimku tvoří příjem zpráv generovaných systémem, jejichž doručení je vždy zaručeno. Aplikace je dostupná uživatelům s právem provoz-a, případně provoz-o nebo provoz-z.

Nastavení skupinových kvót je jedna ze základních operací pro umožnění přijímání poštovních zpráv. Nastavení je třeba provést tak, aby postihlo všechny skupiny uživatelů, kteří získali účet do AIS. To je podmínkou pro provoz poštovního systému AIS. Uživatelům, kteří spadají do více skupin, je vždy přidělena nejvyšší kvóta z daných skupin.

Kvótu pro novou skupinu uživatelů je možné nastavit pomocí formuláře v úvodu stránky. Zde se pomocí kvalifikátoru nebo parafikátoru zvolí příslušná skupina osob a zadá se požadovaná velikost kvóty v megabytech.

Seznam nastavených skupin uživatelů s kvótou je zobrazen v přehledové tabulce. U každé skupiny je uvedena velikost nastavené kvóty. Kvótu je možné upravit po kliknutí na ikonu ve sloupci Změnit kvótu. Kvóty pro příslušné skupiny je možné odebrat jejich označením a stisknutím tlačítka .

Příklad nastavení kvót pro základní skupiny uživatelů.

SkupinaKvóta [MiB]
Doktorandi (aktivní)500
Systémoví integrátoři2000
Učitelé v aktuálním univerzitním období600
Vedoucí pracovníci univerzity1000
Všichni aktivní externisti50
Všichni aktivní studenti univerzity200
Všichni aktivní zaměstnanci univerzity500
Všichni nevyřazení studenti univerzity (i přerušení)50
Všichni nevyřazení zaměstnanci a studenti50
Všichni uživatelé (bez omezení)10
Zaměstnanci – vedoucí pracovníci800