Úprava vzhledu sestavy

Aplikace Úprava vzhledu sestavy slouží ke správě vzhledu zvolené sestavy, tj. umožňuje definovat skladbu a pořadí sloupců v sestavě. Aplikace je dostupná z Evidence sestav a pouze uživatelům s oprávněním sestavy-a.

Základem každé sestavy je jméno a příjmení studenta a jeho pořadové číslo v seznamu. Jsou to sloupce, které se do sestavy vkládají automaticky. Další sloupce se do sestavy vkládají výběrem z nabídky a stisknutím tlačítka. Pomocí šipek   ve sloupci Poř. lze upravit pořadí sloupců v sestavě. Označené sloupce lze ze sestavy odebrat stisknutím tlačítka .

Sloupce sestav

V následujícím výčtu jsou uvedeny významy některých sloupců, které mohou být součástí sestav – seznamů studentů: