Prohlížení vzhledu sestav

sestavy!definicedefinice sestav

Aplikace Prohlížení vzhledu sestav umožňuje prohlížení nadefinovaných sestav zvoleného typu (sestavy studentů, papírových přihlášek a e-přihlášek).

Sestava, jejiž struktur se má zobrazit, se vybere z nabídky a stiskne tlačítko se . Kromě pořadí a názvu sloupců se zobrazí název sestavy, její popis, správce a informace, zda je sestava veřejná pro učitele.

Strukturu sestavy je možné změnit v aplikaci Evidence sestav.