Zobrazení automatických složek v Dokumentovém serveru

dokumentový server!portálové menu

Aplikace Zobrazení automatických složek v Dokumentovém serveru zobrazuje přehled typů automaticky zakládaných složek v DS. Aplikace je přístupná s oprávněním provoz-a.

U každého typu složky jsou uvedeny identifikační údaje a nastavení pro vytváření jednotlivých složek a jejich zařazení do stromu DS. Po kliknutní na ikonu ve sloupci Přidelená práva se zobrazí nastavení práv, která budou přidělena ke každé automatické složce daného typu.

Příkladem jsou automatické složky pracovišť, předmětů nebo orgánů, kde jsou práva přidělována následovně.

 • Ke složce pracoviště jsou práva přidělována:

  • právo Super – vedoucí ústavu;

  • právo Zápis – aktivní zaměstnanci daného ústavu;

  • právo Čtení – aktivní externisté daného ústavu.

 • Ke složce předmětu jsou práva přidělována:

  • právo Super – garant a administrativa daného předmětu;

  • právo Změna – přednášející, cvičící a zkoušející daného předmětu;

  • právo Čtení – studenti, kteří mají řádně zapsán daný předmět.

 • Ke složkám orgánů jsou práva přidělována:

  • právo Super – předseda orgánu;

  • právo Zakládání – tajemníci orgánu;

  • právo Čtení – všichni členové orgánu.