Strom od složky

dokumentový server!strom dokumentů

Aplikace Strom od složky přehledně zobrazuje všechny složky a podsložky dokumentového serveru, které jsou součástí podstromu aktuálně zvolené složky.

U názvu složky je v závorce uveden počet dokumentů, které složka obsahuje. Není-li tento počet uveden, nemá uživatel na složku právo (rozpadová složka). Název složky, která obsahuje nové dokumenty, je vypsán tučným písmem. Jsou-li nové dokumenty součástí složky, je jejich počet vypsán tučně za názvem složky. Není-li počet nových dokumentů uveden, nacházejí se dokumenty v některé z podsložek. Má-li uživatel ke složce práva, jsou znázorněna zobrazenou ikonkou. Kliknutím na název složky je možné zobrazit její soubory podsložky.

Podsložky se zobrazí tzv. rozbalováním dokumentového stromu. Rozbalování a zabalování podsložek se provádí kliknutím na ikony umístěným před názvem rozbalovatelné složky.