Vyhledávání

dokumentový server!vyhledávání

Obsah Dokumentového serveru je rozsáhlý, zahrnuje spoustu složek a velký objem dokumentů. Téměř každému se jistě stalo, že si v některé složce přečetl důležitý dokument a následně jej nemohl najít. Proto byla vytvořena aplikace Vyhledávání umožňující vyhledávání dokumentů podle několika kritérií:

  • Název dokumentu obsahuje řetězec – jedno nebo více slov, které obsahuje název dokumentu. Slova se oddělují mezerou;

  • Dokument vložil – jméno osoby, která dokument do složky DS vložila, je nutné je před vyhledáním dokumentu dohledat stisknutím tlačítka ;

  • Datum dokumentu od/do – období, ve kterém byl dokument do DS vložen;

  • Typ přílohy dokumentu – pokud je znám typ přílohy, zvolí se z menu;

  • Hledání v podsložkách od – je-li známo, ve které podsložce se může dokument nacházet, je vhodné vybrat podsložku – urychlí se vyhledávání dokumentu.

Vyhledávání v Dokumentovém serveru umožňuje také aplikace Tematické vyhledávání.