Možnosti otázky

správa anket

Aplikace Možnosti otázky slouží ke správě možností odpovědí pro zvolenou otázku evaluační ankety.

Možnosti se tvoří přes formulář v úvodu aplikace, jehož podoba je závislá na zvoleném typu otázky:

  • u výběrových otázek se do pole zadá text odpovědi a stiskne se tlačítko ;
  • u výběrové otázky s hvězdičkami se do formuláře zadá hodnotící rozsah a stiskne se tlačítko .

Evidované odpovědi se řadí v přehledové tabulce. Pořadí odpovědí je možné měnit pomocí šipek  a ve sloupci Poř.. Znění odpovědi je možné upravit po kliknutí na ikonu ve sloupci Upravit.

Vybrané odpovědi je možné smazat jejich označením a stisknutím tlačítka .