Evaluace předmětů

Evaluace předmětů se zabývá hodnocením předmětů, jejich způsobu výuky a posouzením vyučujících. Vyjadřují se k jednotlivým předmětům z hlediska jejich náplně, přínosu studentům, stylu výuky, přístupu učitele k výuce apod. Hodnocení provádějí studenti, kteří předměty studovali v daném období, prostřednictvím anketních otázek. Anketní otázky se mohou podle fakult lišit. Ankety se spouštějí vždy na konci studijního období (semestru) většinou celouniverzitně a jsou zpřístupněny po určitou dobu.

Student může vyplnit anketu pro každý předmět, který má řádně zapsán. Odpovědi na otázky jsou anonymní a je zajištěno, že každý student může vyplnit pouze jeden anketní lístek pro jeden předmět. Pozdější změna jednou uložených odpovědí není možná, ukládá se informace kdo, kdy a pro jaký předmět odpovídal, přičemž u jednotlivých odpovědí není zaznamenán jejich autor. Pro zajištění maximální anonymity jsou mazány i parametry v logovacích tabulkách. U otázek na cvičící je uložen záznam o osobě cvičícího. Ten se automaticky určuje podle rozvrhové akce. Není-li cvičící zadán nebo student nemá vybrané cvičení, nelze na tyto otázky odpovídat.

Anketa pro evaluaci předmětů studenty obsahuje otázky, které mohou být tematicky členěny do sekcí (sekce mají informativní charakter). Vkládat lze otázky textové nebo výběrové typu 1 z~N a M~z N. Dále jsou otázky členěné na předmětové (vztahují se k hodnocenému předmětu) a obecné, které se k předmětům nevztahují (jde například o otázky ke službám poskytovaným studijními referentkami).

Po ukončení sběru dat se provádí jejich automatické vyhodnocení a zpřístupnění statistik s jejich grafickým vyjádřením. Výsledky jsou zpřístupněny vyučujícím předmětu, a to podle jejich role, která jim byla v předmětu přidělena. Vedení vysoké školy má zpřístupněno hodnocení předmětů celé vysoké školy.

Studenti jsou k vyplnění anket motivováni. Ti, kteří vyplnili anketní lístky alespoň pro 50 % předmětů studovaných v daném období, mohou nahlédnout do evaluací předmětů. Jsou jim zobrazeny odpovědi na netextové otázky, statistiky a grafy. Studenti, kteří vyplňují evaluační dotazníky, mohou na začátku registrací a zápisu získat náskok při výběru předmětů. Toto platí, pouze pokud je pro rozklad startů registrací a zápisů používána funkce zohledňující vyplnění evaluací.