Prodloužení účtů uživatele

správa účtů na serverech!prodloužení platnosti!hromadně

Aplikace Prodloužení účtu uživatele slouží k hromadnému prodloužení platnosti ručně vedených účtů jednotlivých uživatelů. Dostupná je správcům serveru a uživatelům s přiděleným oprávněním cps-servera-all nebo cps-servery-e.

Pro uživatele dohledaného podle jména nebo loginu se zobrazí seznam serverů, na které má aktuálně nárok. Ručně vedené účty lze označit a hromadně prodloužit jejich platnost do data uvedeného v poli Dokdy pod seznamem. Pokud některý z uvedených serverů byl již prodloužen, je v seznamu uveden termín jejich platnosti. Platnost automaticky vedených účtů lze prodloužit i ve správě uživatelů příslušného serveru v aplikaci Správa účtů.