Evidence loginů

evidence loginů

Aplikace Evidence loginů umožňuje zobrazit přidělený login dohledaného uživatele a související nastavení, která se přenášejí do LDAP. Aplikace je dostupná uživatelům s oprávněním cps-loginy přiděleným na příslušný subjekt.

Každý uživatel má přidělen pouze jeden login na všechny služby na vysoké škole. Některé atributy uživatele je možné měnit, jiné jsou generovány bez možnosti změny. Změnu je možné provést po kliknutí na odkaz změnit u příslušného atributu. U změněného atributu je zobrazen odkaz historie, pomocí kterého lze zobrazit historii změn daného záznamu a informaci o uživateli, který změnu provedl. Změnu loginu mohou provádět pouze uživatelé s oprávněním cps-zmena_loginu. Současně se změnou loginu v AIS je zpravidla nutné provést změny i v některých návazných službách.

Protože automaticky tvořené loginy nejsou pro zaměstnance reprezentativní, současně s loginem se automaticky zakládá tzv. alias. Je tvořen ze jména a příjmení (např. jan.novak), pokud jsou evidováni dva uživatelé stejného jména, pak je doplněno číslo nebo zkratka pracoviště (např. jan.novak.uis, jan.novak.961), v případě častějšího jména je za jméno doplněna pořadová číslovka (např. jan.novak.1, jan.novak.2). V případě potřeby lze nastavit další aliasy ručně. Alias může obsahovat pouze znaky, které jsou povoleny v e-mailové adrese před znakem @. Položka Všude umožňuje nastavit, zda bude nový alias platit pro všechny domény, nebo pouze pro některé. Při volbě možnosti Ne se ihned nabídne formulář pro výběr platných domén. Přidat nebo odebrat domény u takového aliasu lze přes ikonu  ve sloupci Mailové domény.