Správa servisních organizací

správa servisních organizací

Aplikace Správa servisních organizací obsahuje číselník firem a organizací, které na ŠAVŠ zajišťují servis zařízení. Aplikace je dostupná uživatelům s přiděleným oprávněním sit-a.

Organizace se zaeviduje přes formulář, kde povinnou položkou je pouze název organizace, kontakt může být doplněn z evidence kontaktů v aplikaci Poštovní schránka (lze jej dohledat nebo založit nový kontakt). Organizace jsou průběžně doplňovány podle požadavků pracovišť, která mají zařízení ve své správě.

Číselník organizací je využíván při správě zařízení v aplikaci Portál OSVT.