Síťové protokoly

síťové!protokoly

Aplikace Síťové protokoly slouží ke správě číselníku síťových komunikačních protokolů používáných v rámci aplikací managementu sítě. Aplikace je pro prohlížení a editaci dostupná uživatelům s přiděleným oprávněním sit-a, pouze k prohlížení slouží práva sit-b nebo sit-c.

Aplikace má pouze evidenční charakter, evidované protokly nemají dopad na automatickou konfiguraci sítě. Číselník komunikačních protokolů je využíván aplikací Síťové služby.

Nový síťový protokol lze přidat přes formulář pod seznamem síťových protokolů. Evidované protokoly jsou zobrazeny v přehledové tabulce. Protokol je možné smazat jeho označením a stisknutím tlačítka . Odebrat lze pouze protokoly, které nejsou zařazeny do žádné síťové služby.