Správa skupin zařízení

Aplikace Správa skupin zařízení slouží k seskupování zařízení, kterým se stejným způsobem řídí přístup do sítě a mají stejné uživatele, jež mohou se zařízeními manipulovat. Uživatelé s právem sit-asit-b mohou skupiny přidávat, spravovat zařízení ve skupinách a nastavovat uživatele. Uživatelé s právem sit-c mohou skupiny a jejich detaily pouze prohlížet. Aplikace se využívá zejména pro tvorbu skupin počítačů v učebnách využívaných při výuce nebo vypracování elektronických testů. Ve skupině nemusí být zahrnuty všechny počítače z jedné učebny, zařazen zpravidla nebývá tzv. učitelský počítač.

Pro založení nové skupiny je nutné zadat její název a implicitní stav, do kterého se bude skupina zařízení automaticky vracet v pravidelných intervalech (jednou denně, zpravidla v nočních hodinách). Implicitní stav zařízení:

  • lokální síť univerzity – ze zařízení dané skupiny lze bez omezení přistupovat k jakýmkoliv webovým stránkám (servery a služby v místní síti), využívá se například při výuce;

  • normální provoz – ze zařízení dané skupiny lze bez omezení přistupovat k jakýmkoliv webovým stránkám.

Dále je nutné nastavit:

  • Zařízení – zařadit do skupiny příslušná zařízení (počítače), které je řádně zaevidované v aplikaci Evidence zařízení. Zařízení se dohledávají podle názvu. Sdružovat lze zařízení umístěná v různých místech sítě. Jakékoliv zařízení lze ze skupiny kdykoliv odebrat.

  • Uživatelé – ke skupině zařízení lze individuálně přes ikonu ve sloupci Uživatelé nebo hromadně přes ikonu ve sloupci Skupiny uživatelů přiřadit její uživatele. Při ručním přidávání se jednotliví uživatelé dohledávají podle jména a ke každému lze připojit poznámku. Pro hromadné přidávání lze využít kvalifikátory nebo parafikátory.

Skupinu zařízení lze kdykoliv odebrat jejím označením a stisknutím tlačítka . Odebrat lze pouze skupiny, které nemají přiřazeno žádné zařízení. Přiřazení uživatelů a jejich skupin není třeba před smazáním skupiny rušit.